четвртак, 18. фебруар 2021.

ZAPISNIK


  

Број: 01/2021                                                                                                                                                               Дана: 18.02.2021. године

       З А П И С Н И К

сa седнице Председништва Енигматског савеза Србије, одржане 16.02.2021.  године са почетком у 11.00 часова у просторијама хотела „Мажестик“ у Београду.

Присутни: Мирослав Лазаревић, Љубиша Бановић, Сретен Перић, Миле Јанковић и Жељко Димовић

Оправдано одсутни: Воја Додевски и Зоран Радисављевић

Седницу је сазвао и отворио Жељко Димовић, председник ЕСС, пошто је констато-вао да постоји довољна већина за пуноважно одлучивање, предложио је следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

1.    Доношење одлуке о одржавању Изборне скупштине ЕСС

2.    Припреме за 20. Сусрете енигмата Србије

3.    Текућа питања

 

 

1. Доношење одлуке о одржавању Изборне скупштине ЕСС

 

Миле Јанковић је предложио да се Изборна скупштина одржи путем мејлова и смс порука, док су Мирослав Лазаревић и Жељко Димовић предложили да се она одржи на овогодишњим Сусретима енигмата. Овакав предлог послали су у својим дописима Воја Додевски и Зоран Радисављевић.

Након дискусије донета је ОДЛУКА да се Изборна скупштина ЕСС одржи на 20. Сусретима енигмата Србије, са ТРИ гласа ЗА (Лазаревић, Перић и Димовић) и ДВА гласа ПРОТИВ (Јанковић и Бановић).

Мирослав Лазаревић је предложио да се мандат председнику Димовићу продужи до одржавања Изборне скупштине.

Након дискусије донета је ОДЛУКА да се мандат садашњем председнику продужава до Изборне скупштине, са ТРИ гласа ЗА (Лазаревић, Перић и Димовић) и ДВА гласа ПРОТИВ (Јанковић и Бановић).

Мирослав Лазаревић је предложио да се чланарина према ЕСС уплати до 31. маја текуће године, како би се утврдио састав делагата Изборне скупштине. Предлог је усвојен једногласно. 

    Дат је предлог за измене Статута и састава Председништва ЕСС.

Предложено је да сваки клуб даје одређен број чланова у Председништво према броју чланова клуба, а свака секција по једног члана.

Донета је ОДЛУКА је да се сви предлози за измене Статута и састава Председништва доставе Председништву које ће донети одлуку и дати на усвајање Скупштини.

Одлучено је да се упути допис клубовима и секцијама да дају предлоге за председника ЕСС за наредни мандат.

2. Припреме за 20. Сусрете енигмата Србије

 

Председник Димовић је известио присутне о условима за одржавање СЕС.

Будући да су због епидемиолошке ситуације отежани услови за организацију Сусрета енигмата Србије предложено је да буде организовано барем неко једнодневно окупљање, на којем би осим скупштине ЕСС било одржано и такмичење у решавању загонетака. Уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала СЕС би били одржани током лета, у трајању од два или три дана.

Неки од предлога за место одржавање 20. СЕС били су Београд, Нови Сад, Смедерево, Тара.

3. Текућа питања

Мирослав Лазаревић је присутнима говорио о „загонетној суботи“ као Дану енигматике и о историјским разлозима за избор овог датума.  Пошто ове године загонетна субота пада на 13. март, дат је предлог да се тога дана окупе енигмати барем из Београда и симболично обележе овај битан датум.

Зоран Радисављевић је у свом допису предложио да се организује 2. Отворено првенство Србије у састављању загонетака у форми конкурса од четири кола.

На предлог председника Димовића донета је једногласна ОДЛУКА (Јанковић  и Бановић ниси били присутни) да домаћин овогодишњег првенства буде Сретен Перић и ЕС „Изазов“.

 

                                                                                        Жељко Димовић

                    председник Енигматског савеза Србије

OBAVEŠTENJE

Pošto nismo dobili dovoljan broj glasova (imamo 3 od potrebnih 5), obaveštavam članove ESS-a da se Izborna Skupština ESS-a neće održati (glasanje neće biti putem imejlova) i da Željko Dimović ostaje predsednik ESS-a do daljnjeg, naravno bez izbora. Ovakav ishod možete da zahvalite Krsti Ivanovu, Miroslavu Lazareviću, Voji Dodevskom i Sretenu Periću. 

Srećno Vam bilo sa ovakvim Predsednikom.

петак, 12. фебруар 2021.

Poziv Predsednicima enigmatskih klubova

POZIV

predsednicima enigmatskih klubova i sekcija, Sretenu Periću (ES Izazov), Krsti Ivanovu (EK Bor), Voji Dodevskom (ES Valjevo), i Miroslavu Lazareviću (ED Nova Zagonetka)

Pozivam Vas da glasate za Predlog EK Piramida, da se Izborna skupština Enigmatskog Saveza Srbije održi onlajn putem (da glasanje bude putem imejlova).

Trenutno imamo 3 kluba-sekcije koji su glasali za predlog EK Piramida, a to su:

EK Piramida, EK Srem i UE Vuk Karadžić.

Potrebna su nam još 2 glasa, i nadam se da ćemo uspeti da ih dobijemo od Vas.

Predlog EK Piramida je sasvim korektan i ispravan što se tiče bezbedonosnih mera, sedite kod kuće i glasate putem imejl. Kako imamo 57 članova ESS-a sa pravom glasa, ovo bi bilo najmasovnije glasanje za novog Predsednika ESS-a.

Za to vreme aktuelni Predsednik Željko Dimović najavio je sastanak Predsedništa u utorak (16.2.), ignorišući sve bezbedonosne mere (jak medicinski radnik) samo sa jednim ciljem DA SE IZBORNA SKUPŠTINA NE ODRŽI da bi on mogao i dalje da ostane Predsednik, ali bez glasanja. Boji se glasanja jer zna da nema nikakve šanse ako se bude glasalo. Zato ako želite promene, da se izabare novi Predsednik (koji neće biti Željko Dimović) podržite predlog EK Piramida.

OČEKUJEM VAŠ GLAS

Predsednik EK Piramida, Mile Janković

субота, 06. фебруар 2021.

Glasanje za održavanje Izborne skupštine


Na ovom postu biće objavljeni glasovi kako je ko glasao:

- EK "Piramida" je glasala ZA održavanje skupštine 
i njihov kandidat za predsednika je Mile Janković

- Poštovani,

Enigmatski klub "SREM" prihvata inicijativu da se održi izborna Skupština Enigmatskog saveza Srbije u elektronskom obliku (putem imejla).

- EK "Srem"

predsednik

Vladimir Šarić

Dostavljeno M. Jankoviću, K. Ivanovu, S. Periću, Ž. Dimoviću i V. Dodevskom a obavešten je M. Lazarević

- Glasao je i treći klub UE "Vuk Karadžić"
Telefonskim putem svojih članova, većina se izjasnila za:
Prihvatamo predlog EK "Piramida"
Za Predsednika predlažemo Mileta Jankovića iz EK "Piramida".
Udruženje enigmata "Vuk Karadžić"
Radojica Jovičić 

петак, 05. фебруар 2021.

Predlog EK "Piramida"

 


Enigmatski klub "Piramida"

Novi Sad, 05.02.2021.

01/2021

 

Dopis Predsednicima klubova i sekcija članica ESS-a

 

PREDLOG EK "Piramida"

Za održavanje Izborne skupštine Enigmatskog Saveza Srbije

 

EK "Piramida" predlaže da se ove godine, zbog opšte epidemije koronavirusa, Izborna skupština ESS-a održi na daljinu, to jest da se glasnje za izbor novog Predsednika ESS-a, izvrši putem imelova kao i putem sms-ova.

Molim sve predstavnike klubova i sekcija pri glasanju "za" ili "protiv" održavanja ovakve Izborne skupštine, dostave i ime kandidata za Predsednika ESS-a ukoliko ga imaju.

Pravo glasanja bi imali svi članovi ESS-a koji su platili članarinu prošle 2020. godine

 

OBRAZLOŽENJE

Kao što većina enigmata zna, ova 2021. godina je izborna Skupština ESS-a, a pošto se sadašnji Predsednik ESS-a potpuno ućutao, uopšte se ne javlja i koliko ja vidim nema nameru ništa da preduzme, EK "Piramida" predlaže da se Izborna skupština ESS-a održi samo sa jednom tačkom dnevnog reda IZBOR NOVOG PREDSEDNIKA ESS-a, a da se glasanje izvrši putem imejlova i sms-ova.

Pravo glasanja imali bi svi članovi ESS-a koji su platili članarinu za 2020. godinu. Ovaj predlog šaljem na imejl adrese predsednika svih klubova i sekcija, a ne na članove Predsedništva ESS-a jer ono već DVE GODINE nije ni formirano (Željko Dimović nije ga oformio).

Prošle godine članarinu su platili:

EK BOR (6 članova),

EK VALJEVO (6 članova),

ED ĐORĐE NATOŠEVIĆ (12 članova),

EK SREM (3 člana),

EK IZAZOV (8 članova),

EK PIRAMIDA (8 članova),

UE VUK KARADŽIĆ (1 član) ovde treba da se javi Radojica Jovičić da kaže da li je još neko od njihovih članova platio članarinu,

ED NOVA ZAGONETKA (12 članova) Miroslav Lazarević da dostavi spisak članova za koje je plaćena članarina,

1 pojedinični član.

Dakle ukupno 57 članova ESS sa pravom glasa.

Glasalo bi se na sve imejl-adrese predsednika svih klubova i sekcija, da neko ne bi rekao da se nešto nameštalo.

Molim Vas da glasate do 15.02.2021. 23.59.59 kako bi na vreme (ako bude većina "za") mogli da obavestimo sve članove o glasanju za novog Predsednika.

Imejl za ovo glasanje: enigmati.srbije@gmail.com

Na blogu ESS-a obaveštavaćemo članstvo o glasanju za održavanje ovakve Izborne skupštine.

 

Poslato:

Krsta Ivanov

Voja Dodevski – i sajt ESS

Željko Dimović

Vladimir Šarić

Sreten Perić

Radojica Jovičić

Miroslav Lazarević 

 

Predsednik EK "Piramida"

Mile Janković

недеља, 24. јануар 2021.

Prekinuta saradnja Blica i ESS-a

Ovo je naslovna strana posledneg broja Blic Enigmatike objavljena 24.12.2020. Posle toga nije objavljeno 4 dodatka koji su trebali da izlađu četvrtkom. Razlog za neobjavljivanje ne znam, a s obzirom da Predsednik ESS-a nije ni javio da ESS nešto radi (nije javio članovima Predsedništva, nije objavljeno na sajtu ESS, nije obavestio članstvo..) ne možemo ni očekivati da sada javi da ESS više ne sarađuje sa Blicom.

 

понедељак, 20. јул 2020.

BLIC 18.07.2020.

Dok su organizatori SES-a za 2020. godinu brže bolje otkazali susrete, bez da su dali koji je stvarni razlog otkazivanje Susreta enigmata, neki to rade drugačije (gle čuda, i ova manifestacija treba da se održi u Nišu, u avgustu mesecu).

петак, 10. јул 2020.

OTKAZANI SUSRETI ENIGMATA SRBIJE 2020.


СУСРЕТИ ЕМИГМАТА СРБИЈЕ 2020.
   Супротно томе што су се све потребне припреме материјалне и техничке природе обавиле на време, 20. ЈУБИЛАРНИ СУСРЕТИ ЕНИГМАТА СРБИЈЕ у Нишу неће се одржати у предвиђеном термину  од 14 – 16. август 2020.
   Разлог је исувише познат да га не би тумачили.
   СЕС су пожелели да подрже:
- Студентски центар Ниш
- Туристичка организација Ниш
- Народни музеј Ниш
- Градска општина Црвени крст – Ниш
   Организатори им се најтоплије захваљују уз жељу да и даље останемо сарадници.
   Посебну захвалност дугујемо шахисти Драгану Живићу, светском прваку за глуве и наглуве који је изразио жељу да лично и са колегама шаховских велемајстора учествује на овим Сусретима.
   Дугујемо захвалност и енигматским клубовима који су понудили помоћ у виду награда (књига, диплома, пехара) приликом такмичења: „Нова загонетка“, „Кикинда“ и „Срем“.
     Видимо се у 2021. години у веселом расположењу.
                                                                                                   За ЕК „Ниш“ – М. Радаковић
                                                                                                   За ЕК „Бор“ – К. Иванов
10.07.2020.


...................................................................................................................................................................

Nisu napisali razlog,
Razlog može da bude
- Studentski centar neće da izda sobe
- Zabrana okupljanja više od 5, 10.... ljudi
- Autobuski saobraćaj neredovan
- Mali broj prijavljenih,
Ili neki drugi razlog.

Možda se trebalo još sačekati sa otkazivanjem osim ako razlog otkazivanja nije prvi razlog (Studentski centar otkazao saradnju - smeštaj)

субота, 20. јун 2020.

Dopis Krste Ivanova - PROGRAM SUSRETA ENIGMATA SRBIJE
ДВАДЕСЕТИ   ЈУБИЛАРНИ   СУСРЕТИ   ЕНИГМАТА   СРБИЈЕ
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

ПРОГРАМ СУСРЕТА

Петак, 14. август 2020. године
12,00 – 16,00        Окупљање и смештај учесника (ек „Ниш“)
16,30 – 18,00        Првенство  Србије у састављању загонетака (Радомир Матић)
18,00 – 19,00        Отварање СЕС-а и упознаванјем са програмом (Марјан Радаковић)
19,00 – 20,00        Вечера и подела тема за такмичење анаграмиста (Радомир Матић)
20,00 – 21,00        Енигмати – шахисти (Владимир Шарић)

Субота, 15. август 2020. године
08,00 – 09,00        Доручак
09,00 – 13,00        Колективно фотографисање, а потом Туристички програм (Тврђава-18 локација, Музеј џеза, Пешачка зона, Музеј археологије, Саборна црква, Казанџијско сокаче – споменици  Калчи и Сремцу) ТО Ниш
13,30 – 14,30        Ручак
15,00 – 16:00        Првенство Србије у решавању загонетака (Др Видоје Стефановић)
16,30 – 18,00        Енигматска трибина:
                            - Промоција нових књига (Мирослав Лазаревић)
                            - Тридесетпет година ЕСС (Жељко Димовић)
                            - Двадесет година СЕС-а (Крста Иванов)
18,00 – 19,00        Предаја анаграмних састава (Радомир Матић)
19,00 – 20,00        Вечера
20,00 – 22,00        Вече џеза у Тврђави - НИШВИЛ

Недеља, 16. август 2020. године
08,00 – 09,00        Доручак
09,00 – 09,15        Одавање поште преминулим колегама између два СЕС-а (Владимир Шарић)
09,15 – 10,15        Екипно решавање „СПОМЕНАРА“, екипе од по три члана (Крста Иванов)
10,30 – 12,30        Посета логору „12. фебруар“ (ЛАГЕР НИШ)
12,45 – 14,00        Проглашење победника, подела награда и затварање Сусрета
14,00 – 15,00        Ручак
15,00 – 16,00        Одлазак учесника СЕС-а. Хвала на учешћу.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АРАНЖМАНУ
Због ситуације са коронавирусом,  препорука Владе је да приликом организације скупова, у овом случају, за време одржавања 20. СЕС-а у обавези смо да морамо и ми предузети и испоштовати све мере безбедности.
1.  Смештај у Студентском центру, павиљон „Технички факултети“,  удаљен око 500 м од Главне аутобуслке станице
2.-Цена пансиона по учеснику је 1.950 динара, што значи да за два пуна пансиона (петак, вечера – недеља, ручак) треба платити укупно 3.900 динара. Плаћање се врши котизацијом, пре коришћења услуга, и биће накнадно дефинисан. Забрањена је употреба алкохола од 7 -16. августа због одржавања музичког фестивала – НИШВИЛ.
3.- Све енигматске манифестације у оквиру Сусрета (састанци и такмичења) одржаће се у просторијама Студентског центра - Ниш
4.-Долазак и одлазак учесника је у сопственој режији или аутобусима у редовним линијама.
5.-Ради благовременог обезбеђења смештаја,  пријављивљње је до 10.јула, код К. Иванов, тел. О63/7270488; e/mail: kivanov@mts.rs

20.06.2020. године ЕК „Н И Ш“” – ЕК „БОР“

недеља, 14. јун 2020.

ODLUKA Predsednika ESS-a

Енигматски савез Србије                                                                          ПРЕДСЕДНИШТВО                                                                                                       Сомбор, 14.06.2020. године                                                                                       02/2020


                      О Д Л У К А


Дана 24. маја 2020. године упутио сам допис члановима Председништва са предлогом за одржавање редовне годишње Скупштине Енигматског савеза Србије на овогодишњим СЕС у Нишу. Како су се до данашњег дана само 2 члана Председништва, Љубиша Бановић и Миле Јанковић (који је у међувремену измирио чланарину за чланове ЕК „Пирамида“), позитивно изјаснили за овакав предлог доносим ОДЛУКУ да се Скупштина ипак не одржи на сусретима.

Када боље размислимо сматрам да оваква одлука и није лоша, пошто ћемо тиме избећи могућност свађа на овогодишњој јубиларној манифестацији, а поучени лошим искуством из Кикинде када је она одржана током сусрета.

Уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала Скупштина ће бити одржана у Београду до краја године.      
С поштовањем,
                                                                                                  Жељко Димовић
                                                                                 Председник Енигматског савеза Србије                        

четвртак, 11. јун 2020.

понедељак, 08. јун 2020.

Dopis Krste Ivanova

IDEMO LI U NIŠ?
Idemo!
Prema sopštenju organizatora jubilarnog 20. SES-a u Nišu,  u terminu 14-15-16. avgust 2020., daje se spisak, do sada prijavljenih, učesnika:
1.- Marjan Radaković,
2.- Vidoje Stefanović,
3.- Sača Čolaković,
4.- Miroslav Cvetković,
5.- Zoran Milunović
6.- Branislav Golubović,
7.- Aleksandar Nagorni
8.- Nikola Čolić
9.- Krsta Ivanov
10.- Radomir Matić,
11.- Zoran Milošević,
12.- Miroslav Lazarević
13.- Zorica Jakovljević-Lazarević
14.- Duško Lazić,
15. Slavko Bovan,
16.- Nebojša Vučinić
17.- Željko Dimović
       Evo i novoprijavljenih za 20. SES - Niš:
18. Gordana Jovanović Šarić, Šimanovci
19. Vladimir Šarić, Šimanovci
20. Dragiša Jovanović, Ruma
21. Jovan Vuković, Nova Pazova, volju ima ali pod uslovom da nadje autoprevoz
22. Živadin Jovanović, Češljeva Bara
Dopuna:
23. Nikola Petkovski, Skoplјe
24. Voja Dodevski, Valјevo,
25. Dragica Dodevski Valјevo,
26. Milosav Marjanović, Valјevo
27.Milenka Marjanović, Valјevo
28. Verolјub Babić, Kocelјeva
29. Slavica Babić, Kocelјeva
30. Ljubiša Banović, Beograd


Enigmatska družina polako se okuplja.
Pozdrav. Krsta
 Pozivam kolege enigmate da prijave svoje učešće.
Enigmatski pozdrav!
08.06.2020.                                                                                                                       Krsta Ivanov

Dostavljeno:
ESS
Sajt ESS,
Blog Enigmoteka,
Blog Miroslava Cvetkovića
Blog ESS,
Blog TIO
Blog Nova zagonetka

четвртак, 04. јун 2020.

DOPIS EK "PIRAMIDA"


Enigmatski klub "Piramida"
Novi Sad, 04.06.2020.
03/2020

Dopis predsedniku ESS-a Željku DimovićuNa osnovu dopisa Predsednika ESS-a, 03/2020 od 24.05.2020.

Enigmatski klub "Piramida" se slaže (glasa ZA) sa predlogom Predsednika ESS, da se redovna godišnja Skupština održi na Susretima enigmata u Nišu, avgusta ove godine.

Dostavljeno (poslato)
- Predsedniku ESS-a
- Svim članicama ESS-aU Novom Sadu, 04.06.2020.
                                                          Mile Janković, predsednik EK "Piramida"


уторак, 26. мај 2020.

Obaveštenje Krste Ivanova i Marjana Radakovića


ЕНИГМАТСКИ КЛУББОР”  - БОР

Број: 2 / 2020.                                                                                                       Бор, 26. мај 2020. године


Прeдмeт: ОБАВЕШТЕЊЕ – 2; 20. СЕС, НИШПоштовани,


   У допису Председништва, са потписом председника ЕСС, Жељка Димовића, бр. 03/2020., од 24.05.2020., који је упућен клубовима и секцијама, чланицама ЕСС, а који секција – ЕК „Бор“ нији добио (???), а исти објављен 24.маја о.г., на сајту ЕСС који уређује Миле Јанковић, а у вези предстојећих Сусрета у Нишу, стоји:
У телефонском разговору са Марјаном Радаковићем добио сам информацију да, што се тиче смештаја у Студентском центру, СЕС могу бити одржани у најављеном термину, од 14. до 16. августа.  Као што сами знате због ситуације са коронавирусом и препорука приликом организације скупова, морамо и ми предузети све мере безбедности. Припреме за јубиларне 20. СЕС теку по плану. Наредних дана обавестите своје чланове да се што пре пријаве Крсти Иванову о учешћу на сусретима.“
   За почетак, напред је све речено, треба поступити по томе, па се се дају мејл адреса и број мобилног за пријаву, те имамо: kivanov@mts.rs       и   063/ 72 70 488.
   Рок за пријаву је 10.јули 2020.
   Ускоро ће бити објављен и оквирни програм СЕС-а, са појединостима. Цена пансион дана је до 2000,оо динара.
   Да неизневеримо 5. СЕС, када су били у Нишкој Бањи, 1-2. октобра 2005., уз 57 учесника, надамо се да ће нас бити у приближном броју.


С пoштoвaњeм,

Ниш и Бoр, 26.05.2020.
Марјан Радаковић, и
    Крстa Ивaнoв


Дoстaвљeнo:
 - Председнику ЕСС
 - члaницaмa Сaвeзa
 - Сajт EСС, НОВЕ ЗАГОНЕТКЕ и ТИО

понедељак, 25. мај 2020.

Skandalozni završni račun ESS-a.za 2019. godinu

Kao što svi znate, svako preduzeće, udruženje, savez, akcionarsko društvo, jednom rečju Pravni subjekat, svake godine je dužan da Poreskoj upravi dostavi Završni račun za prethodnu godini.
Tako je i ove godine, a nakon prijema svih Završnih računa, APR objavljuje sve Završne račune na svom sajtu, i sada imamo priliku da ih i vidimo.
Evo šta stoji na sajtu APR-a za ESS.Kao što se vidi Prihodi ESS u 2019. su bili sledeći:
PRIHODI OD PRODAJE ROBE, PROIZVODA I USLUGA – 49.000,00 dinara.
Ovo su prihodi od saradnje sa Blicom.
PRIHODI OD ČLANARINE I ČLANSKIH DOPRINOSA – 28.000,00 dinara.
Ovo su uplate članarine od članova ESS.
Znači ukupni prihoda ESS u 2019. godine bili su 77.000,00 dinara.


Ukupni troškovi (rashodi) su bili 62.000,00 dinara, što znači da je poslovna dobit u 2019. bila 15.000 dinara.Kao što je poznato, predsednik ESS Željko Dimović, od maja 2019. godine odbija da dostavi članovima Predsedništva ESS, izvode iz banke sa svim transakcijama, i EK «Piramida» posle ovog završnog računa predatog APR-u, sa pravom može da kaže da je Završni račun ESS-a za 2019. godinu, najblaže rečeno predat sa NETAČNIM PODACIMA. Ne bih da koristim neke druge reči, poput falsifikata i sl. ali tako je.


Sada neko može da kaže, šta je ovde skandalozno?
Evo i DOKAZA
U 2019. godini moja preduzetnička radnja «UKRŠTENICA» iz Novog Sada je ispostavila fakture ESS-u u iznosu od 248.850,00 dinara (to su honorari za članove EK »PIRAMIDA»), što je ESS i platio, a u Završnom računu stoji da su ukupni troškovi bili 62.000,00, gde je nestala razlika??.

Ukoliko su troškovi bili veći od 248.850,00 dinara, onda su i prihodi morali biti veći od navedene sume u Završnom računu koja iznosi samo 49.000,00 dinara, ova suma je od saradnje sa Blicom.
Prihodi od članarine su bili 28.000,00 dinara, a ESS je imao, po Predsedniku, 76 članova, što znači da je prihod od članarine trebao da bude 38.000,00 dinara, pa nedostaje 10.000,00 dinara, to jest 20 članova nije platilo članarinu.
Koji to članovi nisu platili članarinu, pa najverovatnije članovi «Đorđa Natoševića».
Ja sumnjam da je «Đorđe Natošević». uopšte platio članarinu za sve godine od kada je Željko Dimović predsednik ESS-a, uostalom neka dokaže, skenira izvod gde stoji uplata i neka ga stavi na svoj blog, jer sajt ESS-a, teško se može reći da radi.
Po ovome što je navedeno u Završnom računu, imam utisak da su ovo prihodi i rashodi samo za prva dva meseca u 2019.

Zašto nije predat ispravan i kompletan Završni račun? Mislim da je ostao dužan knjigovođi za 2018. godinu, knjigovođa nije htela da radi Završni račun za 2019. dok ne plati za 2018. a kako na računu ESS-a nije bilo novca, ŽD je to nešto improvizovao i sam uradio Završni račun.
Naravno da je ovo samo pretpostavka zašto Završni račun nije ispravan, ali to će utvrditi nadležni organi. Naime podneću prijavu protiv ESS-a i Željka Dimovića, pa neka se on njima pravda šta je i kako radio. Uz prijavu dostaviću fakture koje sam izdao ESS-u kao i izvode o plaćanju istih.
Ko zna šta je on sve radio na računu ESS-a??

.................................................................................

Dopis Predsedništvu 03/2020. od 24.05.2020.

Predsednik ESS-a u dopisu da postoji nezadovoljstvo radom rukovodstva ESS, i da ne može par ljudi da brine o svemu.
Naravno da ne može, a šta si ti uradio ove godine?? NIŠTA.
Naveo je Krsta Ivanov u svom pismu kojim je obavestio enigmatsku javnost, ti na njega nisi reagovao, kao i da ga nije pisao.
Nisi uradio:
1)     Nisi objavio spisak članova za 2019 (kako si rekao 1.03.2020.)
2)     Nije formirano novo Predsedništvo, koje treba formirati, jer se ono brojčano menja zavisno od članova pojedinih klubova
3)     U predsedništvu nema predstavnika EK BOR koji je postao pravno lice, to jest registrovao se u APR (ovde se ograđujem od ovoga ako EK BOR nije predsedniku dostavio dopis o registraciji, a ja to ne znam)
4)     Nije organizovana proslava Dana enimata (još kaže da su se enigmati mogli sami okupiti i proslaviti Zagonetnu subotu). Ako je tako šta će nam onda Predsednik.
5)     Nije organizova Redovna godišnja Skupština
6)     Za sajt ESS-a, nisi davao (ili možda jesi?) nikakve dopise, obaveštenja već si iste objavljivao na svom privatnom blogu.
Sve ovo se moglo organizovati, jer tada nije bila pandemija korona virusa.

...................................................................


Predsednik ESS-a na svom blogu, objavio je tekst pod nazivom

NAPAD JE NAJBOLJA ODBRANA.

Odmah da te obavestim da «tezgu», kako je ti zoveš, nije preuzela moja firma, već ukrštenice radi EK «PIRAMIDA», sklopljen je ugovor sa izdavačem Blica.
U njemu, to jest, Blicu, radove objavljuju članovi EK «PIRAMIDA», dok se to isto ne može reći i za Dodatak Enigmatika u Blicu jer ga ne rade članovi ESS-a. Sve radove rade članovi «Đorđa Natoševića» a ti si sam objavio preko 80% radova. Proveri (prebroj) koliko je Mile objavio radova ove godine u Blicu (ja možda imam 2-3 rada), a koliko si ti sam objavio radova u Blic Enigmatici u ovih 7 izašlih brojeva?
Nisi obavestio članstvo da može da sarađuje u tom dodatku (ja to nisam video na sajtu ESS-a), sve si radio tajno da tebi ostane što više novca.
Nikakav ne bi bio problem pa ni komentar da si napisao da Dodatak radi Željko Dimović ili «Đorđe Natošević».
Ne možeš ti meni zabraniti da ja nekim izdavačima nudim usluge EK «PIRAMIDA», nudi i ti, ko ti brani, pa ako pristanu na to, ti onda i radi.

Kada se toliko brineš za ESS, samo da te podsetim, da je prošle godine ESS uradio 4 dodatka LETNJA ENIGMATIKA, od kojih su dva objavljena, a druga dva nisu ni poslati ali su urađeni.
Blic je objavio ove godine Prvi dodatak Blic Enigmatika tako što je prepisao radove iz prvog broja LETNJE ENIGMATIKE, sam dodatak je lepo ispao osim 4 male klasične ukrštenice, koje su baš ispale male.
Zašto nisi uradio isti raspored radova, uz izradu nove 4 manje ukrštenice, i da se iskoriste svi radovi koji su urađeni za druga dva broja Blic Enigmatike?
Da si tražio, ja bi ti poslao te radove, pa si ih mogao objaviti po svom nahođenju (samo da te obavestim da si i ti imao tu radova). U tom slučaju bilo bi radova za 4 Blic Enigmatike, ali onda ne bi ti uzeo novac.
Ti mene ovim nisi ništa oštetio, jer ja nisam ništa ni radio (nije mi jasno zašto si me uopšte i zvao da radim LETNJU ENIGMATIKU, kada nismo u dobrim odnosima? A da, trebalo je uraditi 32 strane od utorka u 17.00 časova do čevrtka u 17.00 časova, samo za dva dana, a ti si nesposoban za tako nešto), trebao si sam da radiš kao i sada.
Ovim si oštetio Ivana Rudića, Sašu Čolaković i Miroslava Cvetkovića koji su radili uređivanje i tehničku pripremu + nekoliko saradnika Dodevski, Rešad, Topličević.....

Još da te podsetim da smo za ESS (čitaj Mile Janković) u junu 2018. uradili Enigmatski dodatak na 8 strana za dnevni list KURIR, koji takođe nikad nije objavljen (odustali su), format novina je isti kao i Blic, jer se štampa u istoj štampariji, pa je možda i to moglo da bude objavljeno.

Kažeš da dugujem, to jest da sam uskratio ESS-u 55.000 dinara,
Ako misliš da je tako, to jest ako imaš neki ugovor sa mnom, onda me tuži, pa ćeš verovatno to sve i naplatiti.
Opet pominješ neku «tezgu», da sam je oteo. ESS nikada nije radio enigmatiku za Srpski Telegraf, tako da niko nije ni mogao da mu je otme.

Kažeš da nisam više član ESS-a.
24.05.2020. u 13.30, dobijem dopis od ESS-a, znači član sam,
a istog dana u 13.56, više nisam član
A i 22.05.2020, sam glasao za Logo susreta
Zanimljivo, za 26 minuta mi je prestalo članstvo.
Imaš li ti neki «papirić» za ovo? Ili je i ovo tvoja lična odluka.

Mile Janković