среда, 26. децембар 2018.

NOVA ENIGMATSKA KNJIGA


      Мирослав Лазаревић 
РЕЧНИК ЕТНИКА И КТЕТИКА
К – П
А5 формат, страна 255, ћирилица, Београд, 2018.
Друга књига РЕЧНИКА ЕТНИКА И КТЕТИКА, са појмовима који почињу словима К – П, у издању Енигматског клуба НОВА ЗАГОНЕТКА и Издавачке куће АЛМА, као седма књига у едицији МАЛА ЕНИГМАТСКА БИБЛИОТЕКА, на 255 страна региструје 3.264 одреднице мушког облика етника из наше земље и света. Под сваком одредницом дати су и женски облик етника (један или више), као и ктетик (један или више). Евидентирани су само они етници који су се могли наћи у консул-тованој литератури и штампи, укључујући и интернет, а то значи они који су мање или више коришћени у нашем језику. Женски облик етника и ктетик, уколико нису забележени, изведени су, уколико је то извођење било логично и у духу нашег језика.
      У речнику се могу наћи и разни облици настанка етника: архаизми, провинцијализми, енигматизми, германизми, италијанизми, турцизми, као и жаргонски, ијекавски и пежоративни облици, без обзира на њихову језичку и правописну исправност и актуелност. Ствар је корисника речника који ће од тих облика користити и у које сврхе, јер за сада не постоје никаква општа обавезујућа правила за формирање ових речи, па одлучујућу улогу има народни говор краја у коме се те речи стварају и употребљавају.
      Пошто сваки топоним, тј. властити географски појам има свог етника, јасно је да је врло тешко забележити све те речи, па је тежиште било на евидентирању што већег броја коришћених и забележених етника у нашем језику, у нашем писменом и усменом говору.
      У попис су укључени називи за људе из настањених места, области, покрајина, држава, острва и континената, из крајева око неке планине и реке, као и називи за припаднике етничких групa, племена или народа.
      Речник је илустрован са 72 грба места у Србији, чији се етници помињу у књизи, као и са 26 слика српских манастира, који су у некој вези са етницима који су наведени у књизи. Поред тога, ту су и слике 12 типичних представника народа у свету. Све слике су у боји, а њима се желело разбијање монотоније ређања одредница.
      Књига се може набавити преко издавача по цени од 500.00 динара, увећној за поштанске трошкове, уколико се она шаље поштом.
Енигматски клуб «Нова загонетка»

четвртак, 20. децембар 2018.

VESNIK BR.56 EK "NOVA ZAGONETKA"

VESNIK BR.56 možete preuzeti OVDE

ps. Ako preuzimanje ne krene odmah (nakon što kliknete na DOWNLOAD NOW) ponoviti  ponovo na DOWNLOAD NOW, dva ili tri puta, i preuzećete fajl.

уторак, 11. децембар 2018.

MOLBA ZORANA RADISAVLJEVIĆA


ISKLJUČENJE ŽIVADINA JOVANOVIĆA IZ ESS-a

ENIGMATSKI SAVEZ SRBIJE
25000 Sombor, Beogradska 12
PIB: 102597970, MB: 07453337 
TR: 355-1039927-61, Vojvo|anska banka Beograd
telefon: 069/554 0370

Енигматски савез Србије                                                                          ПРЕДСЕДНИШТВО                                                                                                 Сомбор, 11.12.2018. године                                                                                      03/2018
О Д Л У К А
Поштовани,
током боравка у Новом Саду на турниру у квизовци, дана 09. децембра 2018. године, чланови ЕД „Др Ђорђе Натошевић“ одржали су кратак састанак, на коме је одлучено да се из друштва искључи Живадин Јовановић. Логично, то је довело до тога да председник Енигматског савеза Србије искључи Живадина и из ЕСС-а.
Оваква одлука донета је због Живадинових коментара на Интернету који нису били у духу толеранције и колегијалности, па су тиме наносили штету и друштву и Енигматском савезу Србије, који не жели да лоши међуљудски односи стварају нездраву атмосферу у савезу.
Сличне мере су већ биле предузете, стога ни ово није могло да прође без казне.
Надамо се да ће Живадин схватити да није добро поступио и да је своје неслагање са речима и поступцима појединаца могао са изрази на неки други, прихватљив начин.
С поштовањем,           

Достављено
-Члановима Председништва
                                                                                              председник ЕСС
                                                                                          Жељко Димовић, с.р.

DOPIS EK "BOR"

ZAŠTO?!?
Daje se izvod iz zapisnika sa sastanka EK „Bor“, koji će biti dostavljen članovima ESS

   Članovi Enigmatskog kluba „Bor“ održali su sastanak na kome su razmatrali-analizirali aktivnost EK „Bor“ i njegovih članova. Takođe, bilo je reči o radu ESS, članicama tj. enigmatskih klubova, enigmatskih sekcija i njihovih članova.
-         Enigmatski klub „Bor“
   EK „Bor“ u proteklom periodu, a posebno u toku 2017. i 2018., ne može biti, u potpunosti, zadovoljan svojim radom. Bilo je enigmatskih radionica u saradnji sa Dečjim odeljenjem pri Narodnoj biblioteci u Boru, kao i Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Boru. Pored volje, želje i htenja, nije se uspelo na omasovljenju članstva. Ipak, imamo jednog novog člana.
   Članovi našeg kluba, posebno Ivanov, Matić, Raičević i Milošević, bili su aktivni prema ESS. Učestvovali su na SES-u, kao i u radu organa ESS.
   Posebno treba da istaknemo i ponosni smo na ALMANAH SES-a, 1 – 18, koga je priredio naš član Krsta Ivanov.
-         Enigmatski savez Srbije
... Što se tiče rada ESS i njegovih članova, u diskusijama, istaknuto je pohvala, ali još više zamerke.
 -Izabrano novo rukovodstvo ESS, sa nadom da unapredi rad Saveza,
- Nastavljen kontinuitet održavanja Susreta enigmata Srbije,
- Uspostavljena saradnja sa dnevnim listovima „Blic“ i „Dnevni telegraf“ gde članovi Saveza objavljuju svoje radove, a ima se i finansijska podrška,
- Izrađen novi sajt ESS
-         Zamerke:
-Nije izdat „Glasnik“, informativni list Saveza, u ovoj godini, posebno pred 18. SES. ZAŠTO!
-Uređivanje starog sajta ESS, nije nastavjen u kontinuitetu „na staroj adresi“, već se pojavio novi. ZAŠTO!
-Na nivou ESS nije pokrenuta akcija po pitanju izdavačke delatnosti bilo koje vrste. ZAŠTO!
-Nije sačinjen i objavljen zapisnik sa godišnje Skupštine ESS održane u Beogradu, u februaru ove goddine. ZAŠTO!
-Isključen je Enigmatski klub „Kikinda“ bez odluke Predsedništva ESS. Predsednik ESS donosi samoinicijativnu odluku o tome čime je pogazio svoj potpis na zapisnik iz Subotice gde je bilo reči o tome, koji je objavljen i niko nije stavio primedbu na isti, pa ni on sam. Odluka o isključenju uz potpis nije uručena EKK. Pored EKK isključen je i Slavko Bovan. Bovan je pogrešio što nije sankcionisao uvredljive i nepristojne reči Mladena Markovića, ili bilo koga drugoga, na svome sajtu. To je za strogi ukor. Dva isključenja. ZAŠTO!
-Isključen je EK „Srem“. Vladimir Šarić zakasnio je sa uplatom članarine za ESS za trećeg člana svoga kluba, iako je naveo opravdani razlog. Zar je to razlog za giljotinu EK „Srem“? Šarić je toliko mnogo učinio za Savez kao niko drugi, od obezbeđivanja prostorija u Šahovskom savezu Srbije za održavanje sastanaka Saveza itd. ZAŠTO!
-Nije objavljen, iako je sačinjen i dostavljen predsedniku ESS, zapisnik sa sastanka Predsedništva ESS iz Sremske Mitrovice. ZAŠTO!
-U program 18. SES-a nije predviđena sednica Predsedništva ESS, a koja je ipak održana u nepotpunom sastavu. Miroslav Lazarević bio je u Sremskoj Mitrovici, ali zbog neobaveštenosti nije prisustovao istoj, dok Sreten Perić u vreme održavanja te sednice bio je na zvaničnom takmičenju ESS. Zbog neusaglašenosti došlo do raskoraka. ZAŠTO!
-Na 17. i 18. SES-u predseddnik ESS u zvaničnom delu programa SES-a sa učesnicima i gostima komunicira u pripitom stanju čime omalovažava i srozava ugled ESS. ZAŠTO!
-Na osnovu koje objavljene odluke Mile Janković, predsednik EK „Piramida“ daje izmene i dopune članova Statuta ESS? To radi na osnovu odluke Predsedništva ESS u Sremskoj Mitrovici, a pojedinosti o tome date su u Zapisniku koji je sačinjen i dostavljen predsedniku ESS, ali isti nije prezentiran klubovima i dolazi do raskoraka. Neki klubovi nisu znali za ovu aktivnost. ZAŠTO!
-U predlogu na izmene i dopune članova Statuta koji je dao Mile Janković, enigmatske klubove i enigmatske sekcije koji nisu registrovani kaže da su to „jedno veliko ništa“U čemu je razlika, enigmatski gledano, između EK „Bor“ koji nije registrovan i ima 5 članova sa plaćenom članarinom prema ESS, i EK „Piramida“ koji je registrovan i ima 8 članova. Nikakva. Ima samo tri člana više. EK „Piramida“ ima pravo po zakonu da sklapa ugovore , ima tekući račun, može da isplaćuje honorare itd. Eto neregistrovani klubovi su „jedno veliko ništa“, a pandan tome, registrovani klubovi su „jedno malo ništa“. Naš stav je, što više enigmatskih sekcija, enigmatskih ogranaka u ESS, u što više mesta, to je budućnost srpske enigmatike, a manje bitno kako i koliko predstavnika istih u Predsedništvo ESS. „Jedno veliko ništa“. ZAŠTO!
-Nije kolegijalno, drugarski, pa ni ljudski, da Mile Janović, naše uvažene i cenjene kolege, u Subotici Jovana Nedića, a u Sremskoj Mitrovici Marjana Radakovića, nepristojno naziva i psuje, samo zato što mu se nisu sviđaju neki njihovi postupci i stavovi. ZAŠTO!
-Takođe, Mile Janković, na godišnjoj Skupštini ESS ove godine, zbog navodnog lažiranog zapisnika sa Predsedništva ESS uz Subotice, samoinicijativno smenjuje aktuelnog sekretara ESS Vladimira Šarića i sebe proklamuje za sekretara ESS, kada Šarić napušta Skupšinu. ZAŠTO!
-Po preuzimanju dužnosti predsednika ESS, Željko Dimović obećava da će rad ESS biti transparentan i da će srediti međuljudske odnose, u protivnom, podneće ostavku. Ni jedno, ni drugo. ZAŠTO!
-Predsednik ESS donosi odluke u ime Predsednišva , poput one o ukidanju predloga o izmeni i dopuni članova Statuta ESS date od strane EK „Piramide“. ZAŠTO!
-Predsedik ESS dostavlja predlog članovima Predsedništa ESS, da ESS pokreće „Takmičenje u sastavljanju enigmatskih zagonetaka“ u 4 kola, a izveštava da je to predlog ED „Đorđe Natošević“ i da je isti podržalo više klubova. Sada, čiji je to predlog i ko je nosilac zadatka? ZAŠTO tako!
-Predsednik ESS ne poštuje odluke Statuta ESS, pa ni svoje koje je doneo, poput: Isključuje Zorana Radisavljevića u paketu sa EKK i Slavka Bovana, a Zoranu dozvoljava da učestuje u ativnostima koje sprovodi ESS. ZAŠTO!
-Na kraju, osipanje članstva ESS je evidentno. Napustili su ESS, odnosno ne žele da učestvuju u aktivnostima ESS: Dinko Knežević, Miroslav Živković, Branislav Nikić,...? Ko je sada na redu, i iz kojih razloga. ZAŠTO!
   Nakon diskusija i analize stanja u našoj saveznoj enigmatici, stav EK „Bor“ je da rukovodstvo ESS svojim radom i ponašanjem nanosi-šteti ugledu ESS, kao i enigmatima u Srbiji, te tražimo da predsednik ESS podnese ostavku i zakaže vanrednu izbornu Skupštinu, da se o svemu ovome raspravlja i prevaziđe trenutno stanje, izabere novo rukovodstvo i novi organi ESS, a ujedno tražimo od kolega enigmata, enigmatskih sekcija i enigmatskih klubova da naš predlog podrže.


 U Boru, 10.12.2018.                                                          Enigmatski klub „Bor“
                                                                                                       Predsednik,
                                                                                                        Krsta Ivanov

петак, 7. децембар 2018.

ZAPISNIK SA SEDNICE PREDSEDNIŠTVA EK "NOVA ZAGONETKA"


ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕКНЗ
субота, 6. октобар 2018. године – Седница Председништва ЕКНЗ

      На адреси Енигматског клуба «Нова загонетка», у Новом Београду, у по-подневним сатима, одржана је седница клупског Председнипштва. Скупу су присуствовали: Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, председник, Љубиша БАНОВИЋ, пот-председник и Душко ЛАЗИЋ и Петар ЈОВОВИЋ, чланови Председништва, а оправдано је био одсутан Милија СТЕВАНОВИЋ., који је касније прихватио све донете одлуке и закључке. На дневном реду седнице били су актуелни проблеми у раду клуба и Енигматског савеза Србије, а једногласно је договорено следеће:
      1. Како финансијска ситуација у клубу није повољна, па се доводи у питање реализација основних утврђених активности и обавеза (штампање књига, публиковање и дистрибуција «Весника», завршни рачун, наградни фонд), закључено је да се морају повећати приходи у клубу (сада се они своде само на хонораре «Маркетпринта» и нередовно плаћану чланарину). Мора се обезбедити већа финансијска дисциплина по питању плаћања чланарине, барем мали проценат од сарадње у «Новости енигми», тражити нова сарадња, као и тражити спонзоре (рецимо Банка Поштанска штедиоnица, где клуб има жиро – рачун), при чему се на овом послу мора активно и промптно ангажовати цело Председништво.
      2. Стање у Енигматском савезу Србије није задовољавајуће, нарочито због лоших међуљудских односа, када се не реагује благовремено и без санкцио-нисања оних који се не понашају примерено, затим због не достављања донетих одлука странама на које се те одлуке односе, као и због покушаја мењања Статута ЕСС, које није у интересу чланица Савеза и српске енигматике у целини. Због овога клупско Председништво сматра да хитно на Председништву ЕСС – а треба размотрити тренутну ситуацију, са доношењем одговарајућих одлука, при чему су пре тога консултоване све чланице Савеза;
2.1. Хитно реаговање по појави некоректних и нездравих односа међу члановима Савеза, без обзира о коме се ради, као и осуђивање и санкционисање овога, уз неговање добронамерне и конструктивне критике;
2.2. Обавезно, у најкраћем року, достављање свих одлука које доноси Председништво или Скупштина ЕСС – а странама на које се те одлуке односе, као и објављивање истих на сајту ЕСС – а, а да би се пружила могућност и другој страни да каже шта мисли;
2.3. У циљу укључивања што већег броја енигмата из унутрашњости у ЕСС, доношење одлуке о остављању секција, као начина организовања енигмата, које из практичних разлога неће имати статус правног лица, а деловаће у својим срединама као енигматски клубови, али са њиховим адекватним, сходно броју чланова, присуством у Председништву ЕСС – а;
2.4. Утврђивање броја представника у Председништву ЕСС – а појединих чланица ЕСС – а, сразмерно броју чланова тих клубова и секција, чиме би се у потпуности применио демократски принцип одлучивања;
      3. ЕК «Нова загонетка» неће прихватити ни једну одлуку Председништва ЕСС – а, уколико на седници нису били присутни представници овог клуба или нису консултовани по појединим тачкама дневног реда, ако су оправдано изостали са седнице. Зато, одлуке са последње седнице Председништва ЕСС – а, која је одржана на 18. СЕС – у у Сремској Митровици, клупско Председништво не може да прихвати. За сваки предлог промене Статута, мишљење даје чланице Савеза, а њега заступа њен представник у Председништву.
      4. С обзиром да чланице Савеза, нарочито оне са статусом правног лица, имају значајних финансијских проблема, Председништво клуба сматра да треба променити однос делова чланарине који иду чланици Савеза, односно Савезу. Садашњи однос 700,00 : 500,00, треба променити у 900,00 : 300,00 динара у корист чланице Савеза, па и о овоме треба хитно донети одлуку.
      5. Завршена је припрема друге књиге РЕЧНИКА ЕТНИКА И КТЕТИКА, СЛОВА К – П, Мирослаа ЛАЗАРЕВИЋА, па у наредном периоду треба обезбедити њену каталогизацију и штампање исте.
      6. Као и сваке године, традиционално, клуб треба да организује скуп српских енигмата на штанду АЛМЕ, на овогодишњем Међународном сајму књига у Београду и да обезбеди што веће присуство чланова клуба овом скупу.

                                                                                           ПРЕДСЕДНИШТВО                                                                                      ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА


уторак, 4. децембар 2018.

PREDLOG ED "ĐORĐE NATOŠEVIĆ"


ED "Đorđe Natošević" uputio je Predsedništvu ESS-a, predlog za organizaciju Otvorenog prvenstva Srbije u sastavljanju zagonetaka.
Kako piše u propratnom pismu (jedna rečenica) potrebno je da se članovi Predsedništava ESS-a izjasne u što kraćem roku.

недеља, 18. новембар 2018.

TEKST MOMIRA PAUNOVIĆA SA SAJTA NOVOSTI ENIGME

Kako do dobrog anagrama?Tokom svoje zagonetačke karijere, duže od pedeset godina, sastavio sam i objavio skoro tri hiljade anagrama, proznih (asocijativnih) i stihovnih, čistih i modifikovanih (krnjih, proširenih, logogrifnih), kao i razne mrežne varijante ovih enigmatskih sastava.
Mi iz starije generacije nismo imali na raspolaganju odgovarajuću literaturu, ali smo bili učenici „Enigmine“ škole i sastavljačko umeće sticali kroz rad, prateći savete, koje su urednici davali saradnicima ovog lista. Mada je moj prvi objavljeni sastav bila ukrštenica, najviše su me privlačile „sitne“ zagonetke, a vremenom sam se specijalizovao za anagrame, posebno one u stihovnoj formi.
Evo nekoliko napomena o tome kakav je moj odnos prema sastavljanju anagrama.
A) Nikad nisam radio u kontinuitetu, pravio sam pauze, a onda bih u međuvremenu nalazio inspiraciju za nove sastave.
B) Nastojao sam da anagrami budu aktuelni sa vremenskog, tematskog i vrednosnog aspekta, tj. da rešenja budu reči ili sintagme koje se odnose na pojmove, ličnosti, dela i događaje, koji mogu da budu zanimljivi rešavačima, zato što su prigodni i moderni (a ne arhaični), bitni (a ne nebitni), glavni (a ne sporedni) i sve to iz domena opšte kulture. Zanimale su me afirmisane ličnosti iz važnih oblasti. Izbegavao sam samozvane estradne „zvezdice“ i druge marginalne ličnosti.
V) Izbegavao sam političke i vulgarne anagrame. Ako sam nešto i uradio iz tog domena, bilo je to za internu upotrebu. Izuzetak je anagram SRBIMA OTELI SRPSKO = BRISELSKI SPORAZUM, koji smatram svojim vrhunskim ostvarenjem. „Enigma“ ga nije objavila (jer ne objavljuje sastave političke konotacije), ali sam uspeo da ga publikujem u „ALO-Razbibrizi“ i „Pančevcu“. Dva moja ne baš „masna“ stihovna anagrama, pojavila su se na strani „Crven ban“ u Jakšićevom „Beokvizu“.
G) Muke su mi stvarali anagrami na opšte teme, nakon što su se pojavili godišnji anagramni almanasi Dinka Kneževića, jer je valjalo naći temu koja nije već obrađena. Ipak, bilo je nekih uspelih pokušaja, kao PREMNOGO NEKAD SEVA = VREMENSKA NEPOGODA, ili I SVE NAM TAKO LEPO = POTEMKINOVA SELA i dr.
D) Već na prvi pogled, uvidom u slovni sklop neke reči ili sintagme, mogao sam da zaključim da li je to zahvalan materijal za anagramiranje. Ako su zastupljene frekventnija slova (pre svega vokali A, I, kao i suglasnici R, T, S, N), video bih šansu da dođem do nešto boljeg anagrama, a slovni sklopovi sa Č, Dž, Ć, F uz samoglasnik U, pogotovo kad se ta slova ponavljaju, u startu su me obeshrabrivali. Svojevremeno sam tvrdoglavo pokušavao da napravim suvisli anagram od sintagme VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ, ali sam ipak potpisao kapitulaciju, zbog nezgodnih suglasnika Dž, F, Ć, Ć. Tešio sam se saznanjem da nijedan od stotinak anagrama iz Dinkove evidencije, posvećen ovom velikanu naše kulture, nije dobar i nije zaslužio da bude objavljen.
Đ) Ne silujem sebe da pošto-poto dobijem čist anagram, ako to ide na uštrb asocijativnosti postavke. Posebno izbegavam da postavka ima ostatke slova, nakalemljene u vidu uzvika ili upitnika (O, U, AH, IH). Da bi postavka imala vezu s rešenjem, radije pribegavam modifikovanim anagramima. Na primer, logogrifni anagram NIKOLA RACKOV = ON OKO KLAVIRA (O=C).
E) Volim stihovne zagonetke, posebno stihovne anagrame. Kod ovakvih anagrama osnovni problem jeste kako doći do odgovarajuće postavke, podobne za uklapanje u poetsku formu. Postavka mora da bude kraća, ali sa najmanje tri sloga ili 7-8 slova. Prednost dajem rečima sa frekventnijim slovima i sa naizmeničnim ređanjem samoglasnika i suglasnika, jer se lakše uklapaju u stihovnu kompoziciju i doprinose skladu i melodičnosti stihova.
Ž) Trudim se da stihovi u anagramima budu što kraći, u katrenu ili oktavi, u kraćim metričkim stopama (četvercu, šestercu ili osmercu) i obavezno ukrašeni lepim rimama. Mada je postavka osnovni element stihovnog anagrama, posebnu pažnju posvećujem stihovima. Divno je kad uz lepu postavku ide i dobra stihovna obrada, kao u sledećem sastavu: VALOVIMA REKA / Srbijom se valja, / žuri da se uda / za evropskog kralja. (rešenje: VELIKA MORAVA). Dobra stihovna kompozicija može da „pokrije“ i manjkavosti postavke. Želeći da anagramiram reč FATAMORGANA, dobio sam, iskreno govoreći, sasvim neuspelu, nezgrapnu postavku GROF ATAMANA. Međutim, stihovi su spasli stvar: Kad GROF ATAMANA / u pustinji spazi, / to je samo varka / na optičkoj bazi.
Elem, nagomilalo se moje iskustvo u sastavljanju anagrama. Nešto od toga saopštio sam u dve knjige „Stihovni anagram i njegove varijacije“ (2001.) i „Anagramni koloplet“ (2008.). Sada manje sastavljam. Iz ovogodišnje produkcije, kao uspeo, pominjem prozni anagram, nedavno objavljen u „Enigmi“: SIN JE NARODA, SVIRAĆE FOLK = ALEKSANDAR SOFRONIJEVIĆ (harmonikaš).

недеља, 21. октобар 2018.

OBAVEŠTENJE EK "NOVA ZAGONETKA"

O B A V E Š T E NJ E
Kao i svake godine, tradicionalno, beogradski Enigmatski klub “Nova zagonetka” organizuje skup enigmata iz Srbije i regiona, na Beogradskom sajmu knjiga.
Prilika je da svi emigmati koji dolaze na sajam knjiga mogu da se vide sa kolegama, uz razmenu mišljenja i ideja, kao I da prezentiraju enigmatske novine iz svojih sredina (knjige, časopisi, bilteni I dr.), naravno, uz zajedničko fotografisanje, kao trajne uspomene na posetu ovoj manifestaciji i enigmatskom druženju, pod okriljem knjige.
Na ovogodišnjem 63. Međunarodnom sajmu knjiga, na beogradskom sajmu, skup za sve dobronamerne enigmate,  zakazuje se, na starom mestu, na štandu beogradskog izdavača ALMA, u petak, 26. oktobra 2018. godine, u 12,00 časova. Dobro došli na enigmatsko druženje.
Beograd, 22. oktobar 2018.                                                                                                     PREDSEDNIŠTVO EK “NOVA ZAGONETKA”

субота, 20. октобар 2018.

PREDLOZI EK "PIRAMIDA" ZA IZMENU STATUTA ESS-a


Свим члановима Преседништва послат је овај предлог за измену и допуну Статута Савеза.
Очекујемо и Ваше предлоге и мишљења у вези измена Статута.

Тренутно Члан 11. изгледа овако
За чланове Савеза примају се енигматски клубови, издавачи енигматских листова и часописа, редакције енигматских рубрика у неенигматским листовима и часописима, као и енигмати који нису чланови енигматских клубова и други љубитељи енигматике који изјаве да прихватају циљеве и задатке Савеза и да добровољно преузимају своје обавезе према Савезу, у складу са Статутом.

Енигматски клубови удружени у Савез, који немају статус правног лица, изједначени су у правима и обавезама са енигматским клубовима удруженима у Савез који имају статус правног лица.

О пријему у Савез одлуку доноси Председништво Савеза на основу пријаве за чланство у Савезу, са траженим подацима.

Енигмати – чланови енигматских клубова удружених у Савез, истовремено су као појединци чланови и Енигматског савеза Србије.

Председништво Савеза може одлучити да енигмата – члан енигматског клуба удруженог у Савез не буде примљен у Савез.

Одлуку да енигмата – члан енигматског клуба удруженог у Савез не буде примљен у Савез, Председништво доставља клубу и објављује на званичном сајту Савеза.

Чланство појединца у Савезу оверава Председништво Савеза у Енигматској легитимацији.


Предлог Члан 11.

За чланове Савеза примају се енигматски клубови и удружења регистровани код Агенције за привредне регистре (АПР), као и енигмати који нису чланови енигматских клубова и удружења, и други љубитељи енигматике који изјаве да прихватају циљеве и задатке Савеза и да добровољно преузимају своје обавезе према Савезу, у складу са Статутом.

О пријему у Савез одлуку доноси Председништво Савеза на основу пријаве за чланство у Савезу, са траженим подацима.

Енигмати – чланови енигматских клубова и удружења удружених у Савез, истовремено су као појединци чланови и Енигматског савеза Србије.

Председништво Савеза може одлучити да енигмата – члан енигматског клуба удруженог у Савез не буде примљен у Савез.

Одлуку да енигмата – члан енигматског клуба удруженог у Савез не буде примљен у Савез, Председништво доставља клубу и објављује на званичном сајту Савеза.

Чланство појединца у Савезу оверава Председништво Савеза у Енигматској легитимацији.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Из овог члана брисано је чланство за "издавачи енигматских листова и часописа, редакције енигматских рубрика у неенигматским листовима и часописима", као и Енигматски клубови који немају статут правног лица, такозване секције. Мишљења смо да нерегистровани клубови не могу имати исти статус са енигматским клубовима која су правна лица, а пријем већег броја нерегистрованих клубова само онемогућава несметан рад Предсеништва Савеза због тога што сви они имају загарантовано једно место у Председништву Савеза. Иста је ситуација и са Реакцијама енигматских часописа који узгред никада и нису били чланови Савеза (нити једна редакција никада није изразила жељу да буде члан Савеза).
Гледајући Статут Хрватског загонетачког Савеза, и по њему је пријем чланица Савеза условљен регистрацијом код надлежног органа.
О овоме (чланству секција у Савез) биће више речи под предлогом за измену члана 24.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Члан 17.
Одлуку о брисању, односно искључењу из чланства доноси Председништво Савеза.

Уколико се члан Савеза брише због неиспуњења финансијских обавеза према Савезу, Председништво Савеза му може дати додатни рок од 30 дана за испуњавање финансијских обавеза према Савезу.

Против одлуке о брисању, односно искључењу из чланства, жалба се подноси првој наредној Скупштини Савеза.

Предлог Члан 17.
Одлуку о брисању, односно искључењу из чланства доноси Председништво Савеза.

Уколико се члан Савеза брише због неиспуњења финансијских обавеза према Савезу, Председништво Савеза му може дати додатни рок од 10 дана за испуњавање финансијских обавеза према Савезу.

Против одлуке о брисању, односно искључењу из чланства, жалба се подноси првој наредној Скупштини Савеза.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Мишљења смо да је рок од 30 дана предугачак, јер су Савезу потребна средства од чланарине због организовање Скупштине Савеза (потребно је платити салу, ручак, пиће.....) која се традиционално организује крајем фебруара, зато је дат предлог да се додатник рок за плаћање чланарине смањи на 10 дана.
.............................................................................................. 
Тренутно Члан 19. изгледа овако
Скупштина је највиши орган Савеза.

Скупштину чине сви чланови Савеза.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви чланови којима је признато чланство најмање тридесет дана пре одржавања седнице Скупштине.

Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године.

Изборна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 30 чланова.

Редовна скупштина се одржава једном годишње.

Редовна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 25 чланова.

Одлуку о сазивању Скупштине Савеза доноси Председништво Савеза.

Изборна и редовна Скупштина се сазивају најмање 15 дана пре заседања, јавном објавом на сајту ЕСС, и слањем позива свим клубовима и секцијама.

Предлог Члан 19.

Скупштина је највиши орган Савеза.

Скупштину чине сви чланови Савеза.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви чланови којима је признато чланство до 31. јануара текуће године.

Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године.

Изборна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 15 чланова.

Редовна скупштина се одржава једном годишње.

Редовна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 15 чланова.

Одлуку о сазивању Скупштине Савеза доноси Председништво Савеза.

Изборна и редовна Скупштина се сазивају најмање 15 дана пре заседања, јавном објавом на сајту ЕСС, и слањем позива свим клубовима и секцијама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Предлажемо да се смањи број присутних на Изборној и Редовној скупштини због опште ситуације са чланством која није у прилици да присуствује Скупштини у већем броју. Разлози недоласка на Скупштину могу бити разни (болест, заузетост неким послом, беспарицом......) и због тога мислимо да је присутност мимимум 15 чланова сасвим довољно за несметан рад Скупштине. Уколико остане бројка од 25 присутних чланова може се десити да се Скупштина и не одржи због малог броја присутних (рецимо буде двадесетак присутних).

................................................................................................................................................
Члан 20.
Ванредна скупштина се одржава у изузетним случајевима и по потреби.

Иницијативу за сазивање ванредне скупштине може покренути сваки енигматски клуб удружен у Савез, или најмање 20 чланова.

Иницијатива се подноси Председништву ЕСС, које је дужно да у року од  30 дана донесе одлуку о сазивању ванредне скупштине, или одлуку о одбијању иницијативе.

Ако председништво одбије иницијативу за сазивање ванредне скупштине, или на исту не реагује у року од  30 дана, покретач иницијативе (клуб или група појединаца) захтев за сазивање ванредне скупштине, са потписима најмање једне трећине чланова Савеза доставља председнику ЕСС, који је обавезан да у року од 15 дана сазове ванредну скупштину. У захтеву се наводи које је лице, од потписаних, овлашћени представник групе потписника.

Ванредна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 30 чланова.

Ванредном скупштином председава председник ЕСС.

Ако председник ЕСС не сазове скупштину у предвиђеном року, скупштину сазива овлашћени представник групе потписника, који о датуму и месту одржавања ванредне скупштине писмено обавештава све енигматске клубове удружене у Савез.
Ванредном скупштином коју није сазвао председник ЕСС, председава овлашћени представник групе потписника који захтевају сазивање ванредне скупштине, само до избора радног председништва.

Ванредна скупштина почиње избором радног председништва које констатује да је смењен дотадашњи председник ЕСС, јер није испоштовао обавезу да сазове ванредну скупштину када су се стекли услови предвиђени статутом, те предлаже дневни ред у коме је обавезна тачка: Избор председника ЕСС.

О смени председника се не дискутује, већ се приступа избору новог.

Предлог Члан 20.

Ванредна скупштина се одржава у изузетним случајевима и по потреби.

Иницијативу за сазивање ванредне скупштине може покренути сваки енигматски клуб удружен у Савез, или најмање 20 чланова.

Иницијатива се подноси Председништву ЕСС, које је дужно да у року од  30 дана донесе одлуку о сазивању ванредне скупштине, или одлуку о одбијању иницијативе.

Ако председништво одбије иницијативу за сазивање ванредне скупштине, или на исту не реагује у року од  30 дана, покретач иницијативе (клуб или група појединаца) захтев за сазивање ванредне скупштине, са потписима најмање једне трећине чланова Савеза доставља председнику ЕСС, који је обавезан да у року од 15 дана сазове ванредну скупштину. У захтеву се наводи које је лице, од потписаних, овлашћени представник групе потписника.

Ванредна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 30 чланова.

Ванредном скупштином председава председник ЕСС.

Ако председник ЕСС не сазове скупштину у предвиђеном року, а образложи разлог несазивања скупштине, немогућношћу проналаске адекватне сале, скупштину сазива овлашћени представник групе потписника, који о датуму и месту одржавања ванредне скупштине писмено обавештава све енигматске клубове удружене у Савез.

Ванредном скупштином у овом случају председава председник ЕСС.

Ако председник ЕСС не сазове скупштину у предвиђеном року, скупштину сазива овлашћени представник групе потписника, који о датуму и месту одржавања ванредне скупштине писмено обавештава све енигматске клубове удружене у Савез.
Ванредном скупштином коју није сазвао председник ЕСС, председава овлашћени представник групе потписника који захтевају сазивање ванредне скупштине, само до избора радног председништва.

Ванредна скупштина почиње избором радног председништва које констатује да је смењен дотадашњи председник ЕСС, јер није испоштовао обавезу да сазове ванредну скупштину када су се стекли услови предвиђени статутом, те предлаже дневни ред у коме је обавезна тачка: Избор председника ЕСС.

О смени председника се не дискутује, већ се приступа избору новог.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Мишљења смо да је ово врло незахвална тема за разматрање због више чињеница које се могу јавити ако остане овај члан. Зато предлажемо промене овог члана статута које ће имати да се спрече злоупотребе овог члана. Наиме може се десити да Председник не закаже Ванредну скупштину, аутоматски је смењен. Онда неки други клуб понови исто, тражи Ванредну скупштину, коју актуелни председник може опет да је не закаже, и опет председник смењен. Организовати скупштину је јако тешко због непоседовања адекватне сале (изнајмљивање кошта), зато овај члан треба да буде такав да се председник не смењује по аутоматизму ако није сазвао Ванредну скупштину.
Ако неко жели (а мишљења смо да за то нема поребе, јер се Редовне скупштине организују сваке године) Ванредну скупштине, нека је он и организује о свом трошку без да се председник Савеза одмах сменим, односно да се одмах бира други председник.
Можда би требало и смањити потребан број присутних чланова на Ванредној скупштини, а можда је и добро да буде потребно 30 чланова, да би се теже организовала Ванредна скупштина која у суштини није ни потребна.

......................................................................................

Члан 24.
Председништво је извршни орган Савеза.

Мандат чланова Председништва траје 4 године.

Сваки енигматски клуб – члан Савеза предлаже по 2 представника у Председништво.
Изабран је предложени кандидат који је имао више гласова, други кандидат је његова замена у Председништву Савеза.

Издавачи енигматских листова и часописа – чланови Савеза, редакције енигматских рубрика у неенигматским листовима и часописима и енигмати – чланови Савеза предлажу по 1 представника у Председништво. Изабран је кандидат који буде имао највише гласова међу предложенима са овог дела листе.

Појединци који нису чланови неког клуба могу сами подносити кандидатуру.

Председништво ЕСС укупно има 11 сталних чланова, који имају своје заменике у чланицама Савеза које представљају.

Председништво може, изузетно, кооптирати до два члана председништва између две седнице Изборне скупштине.

Кооптирање потврђује Скупштина Савеза на наредној седници.

Предлог Члан 24.
Председништво је извршни орган Савеза.

Мандат чланова Председништва траје 4 године.

Сваки енигматски клуб – члан Савеза даје чланове Председништа по следећем кључу: клуб - члан Савеза који има од 3-19 чланова даје једног члана Председништва, а клуб - члан Савеза који има 20 и више чланова даје два члана Председништва.
Клубови - чланице Савеза сами бирају своје представнике у Председништво Савеза.

Број чланова Председништво Савез је променљив, зависно од броја клубова чланица Савеза као и од укупног броја чланова сваког клуба чланице Савеза.

Кооптирање нових чланова Председништва потврђује Скупштина Савеза на наредној седници.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Познато је да у Србији тренутно постоји 5 регистрованих енигматски клубова од којих су 4 чланови Савеза (Натошевић, Нова Загонетка, Вук Караџић и Пирамида) за један није (ЕК Кикинда) као и 6 секција (нерегистрованих енигматских клубова) од којих су 4 чланови Савеза (Изазов, Бор, Ниш, Ваљево) и две које нису чланови Савеза (Срем, Браничево).
Енигматски клуб - секција је једно велико ништа, оснива се лако (ако овде уопште може да се говори о оснивању) по принципу "ја, жена и син" и ето ти секције која одмах има представника у Председништву. На овај начин може да се наштанца колико год хоћете секција као и чланова Председништва. Јер како спречити и друге енигмате да не оснују "своје секција", само тако што им не може бити загарантовано месту у Председништву као и у чланству Савеза. Иначе ако би остао овај члан по старом сутра би имали 10 секција, ко зна колико чланова Председништва и његов рад би био стопиран.
Такође нема потребе да Председништво може да кооптира два нова члана Председништа, ово би било директно мењање одлуке Скупштине.
Уколико се прихвате измене овог члана Статута, ново Председништво би по садашњем стањем у Савезу имало 6 чланова (по 2 Нова Загонетка и Натошевић, а Вук Караџић и Пирамида по једног, а у блиској будућности би могло да има и 2 до 3 члана више (1 или 2 члана ЕК Кикинде ако се поново приме у чланство Савеза и евентуално ако нека секција изврши регистрацију у АПР-у још једног члана). Тако долазимо до броја од 6-9 чланова Председништва, што је више него довољан број за несметан рад Председништва Савеза.

Садашње секције, а и неке друге које би се евентуално основале, посебном одлуком Скупштине, могле би да се екипно такмиче на Сусретима енигмата, да освајају пехаре медаље и награде, равноправно са Клубовима чланицама Савеза.
На овај начин могло би се основати несметан број секција, које неће директно утицати на рад Председништва. Број чланова ових секција треба смањити на два члана.

....................................................................................................
Члан 26.
Председништво ради и решава у седницама.

Седнице Председништва сазива председник, а у случају његове спречености, односно одсутности потпредседник или Секретар.

Председништво пуноважно одлучује ако његовој седници присуствује више од половине његових чланова.

Одлуке Председништва су пуноважне ако за њих гласа више од половине присутних чланова.

О раду седнице Председништва води се записник који потписују записничар и лице које је председавало седници Председништва.

Предлог Члан 26.
Председништво ради и решава у седницама.

Седнице Председништва сазива председник, а у случају његове спречености, односно одсутности потпредседник или Секретар.

Председништво пуноважно одлучује ако његовој седници присуствује више од половине његових чланова.

Одлуке Председништва су пуноважне ако за њих гласа више од половине присутних чланова.
У случају да гласање буде нерешено, пресуђује глас Председника Савеза, и одлука је пуноважна.

О раду седнице Председништва води се записник који потписују записничар и лице које је председавало седници Председништва.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У случају да број чланова Председништва паран (6, 8 чланова) треба да пресуди глас Председника Савеза.
.........................................................................................
Члан 54.
Финансијско половање Савеза се обавља преко жиро-рачуна неке од овлашћених банака или поште у Београду.

Предлог Члан 54.
Финансијско половање Савеза се обавља преко текућег рачуна неке од комерцијалних банака..
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Термин "жиро-рачун" избачен је из употребе, сада је то текући рачун.
........................................................................................................
Члан 56.
Савез може престати са радом по основу одлуке о распуштању , коју доноси Скупштина Савеза. Одлука о распуштању се доноси двотрећинском већином чланова.
          Савез са радом престаје:
1.     Ако Савез не испуњава задатке због којих је основан,
2.     Ако Скупштина Савеза не буде одржана по протоку двоструко више времена од одређеног времена за њено одржавање,
3.     Ако се број чланица Савеза смањи на минимум, најмање једне чланице,
4.     Правоснажним решпењем надлежног органа, у случају када наступе разлози за престанак предвиђен законом.

Предлог Члан 56.
Савез може престати са радом по основу одлуке о распуштању , коју доноси Скупштина Савеза. Одлука о распуштању се доноси двотрећинском већином чланова.
          Савез са радом престаје:
1.     Ако Савез не испуњава задатке због којих је основан,
2.     Ако Скупштина Савеза не буде одржана по протоку двоструко више времена од одређеног времена за њено одржавање,
3.     Ако се број чланица Савеза смањи испод законски потребног броја чланица за оснивање Савеза.
4.     Правоснажним решпењем надлежног органа, у случају када наступе разлози за престанак предвиђен законом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Потребан број Регистрованих клубова који могу основати Савез је три, све испод овог броја (ако остане 1 или два, или не остане ниједан клуб) значи гашење Савеза
...................................................................................................
Члан 57.
У случају престанка рада целокупна имовина Савеза припашће чланицама Савеза које су правна лица.

Предлог Члан 57.
У случају престанка рада целокупна имовина Савеза припашће клубовима чланицама Савеза.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Брисати из члана "правна лица", јер су сви клубови чланице правна лица.
....................................................................................
Члан 60.
Предлог измене и допуне Статута, који сачињава Председништво, доставља се чланицама Савеза на разматрање. Евентуалне примедбе, предлози и размишљања достављају се натраг Председништву у року од 30 дана. Председеништво утврђује предлог измена и допуна Статута и доставља га Конференцији на усвајање.

Предлог Члан 60.
Предлог измене и допуне Статута, који сачињава Председништво, доставља се чланицама Савеза на разматрање. Евентуалне примедбе, предлози и размишљања достављају се натраг Председништву у року од 30 дана. Председеништво утврђује предлог измена и допуна Статута и доставља га Конференцији на усвајање.
Уколико предлог измене неког члана Статута, који је предложио клуб чланица Савеза, не усвоји Председништво Савеза, клуб чланица Савеза тај предлог може доставити Скупштина на разматрање и евентуално разматрање.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уколико се неки предлог клуба чланице не усвоји на Председништву, треба оставити могућност да тај предлог клуба чланице Савеза, може доставити Скупштини на разматрање.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Тренутни Статут можете скинути ОВДЕ или погледати на страници СТАТУТ испод заглавља блога.