среда, 26. децембар 2018.

NOVA ENIGMATSKA KNJIGA


      Мирослав Лазаревић 
РЕЧНИК ЕТНИКА И КТЕТИКА
К – П
А5 формат, страна 255, ћирилица, Београд, 2018.
Друга књига РЕЧНИКА ЕТНИКА И КТЕТИКА, са појмовима који почињу словима К – П, у издању Енигматског клуба НОВА ЗАГОНЕТКА и Издавачке куће АЛМА, као седма књига у едицији МАЛА ЕНИГМАТСКА БИБЛИОТЕКА, на 255 страна региструје 3.264 одреднице мушког облика етника из наше земље и света. Под сваком одредницом дати су и женски облик етника (један или више), као и ктетик (један или више). Евидентирани су само они етници који су се могли наћи у консул-тованој литератури и штампи, укључујући и интернет, а то значи они који су мање или више коришћени у нашем језику. Женски облик етника и ктетик, уколико нису забележени, изведени су, уколико је то извођење било логично и у духу нашег језика.
      У речнику се могу наћи и разни облици настанка етника: архаизми, провинцијализми, енигматизми, германизми, италијанизми, турцизми, као и жаргонски, ијекавски и пежоративни облици, без обзира на њихову језичку и правописну исправност и актуелност. Ствар је корисника речника који ће од тих облика користити и у које сврхе, јер за сада не постоје никаква општа обавезујућа правила за формирање ових речи, па одлучујућу улогу има народни говор краја у коме се те речи стварају и употребљавају.
      Пошто сваки топоним, тј. властити географски појам има свог етника, јасно је да је врло тешко забележити све те речи, па је тежиште било на евидентирању што већег броја коришћених и забележених етника у нашем језику, у нашем писменом и усменом говору.
      У попис су укључени називи за људе из настањених места, области, покрајина, држава, острва и континената, из крајева око неке планине и реке, као и називи за припаднике етничких групa, племена или народа.
      Речник је илустрован са 72 грба места у Србији, чији се етници помињу у књизи, као и са 26 слика српских манастира, који су у некој вези са етницима који су наведени у књизи. Поред тога, ту су и слике 12 типичних представника народа у свету. Све слике су у боји, а њима се желело разбијање монотоније ређања одредница.
      Књига се може набавити преко издавача по цени од 500.00 динара, увећној за поштанске трошкове, уколико се она шаље поштом.
Енигматски клуб «Нова загонетка»

четвртак, 20. децембар 2018.

VESNIK BR.56 EK "NOVA ZAGONETKA"

VESNIK BR.56 možete preuzeti OVDE

ps. Ako preuzimanje ne krene odmah (nakon što kliknete na DOWNLOAD NOW) ponoviti  ponovo na DOWNLOAD NOW, dva ili tri puta, i preuzećete fajl.

уторак, 11. децембар 2018.

MOLBA ZORANA RADISAVLJEVIĆA


ISKLJUČENJE ŽIVADINA JOVANOVIĆA IZ ESS-a

ENIGMATSKI SAVEZ SRBIJE
25000 Sombor, Beogradska 12
PIB: 102597970, MB: 07453337 
TR: 355-1039927-61, Vojvo|anska banka Beograd
telefon: 069/554 0370

Енигматски савез Србије                                                                          ПРЕДСЕДНИШТВО                                                                                                 Сомбор, 11.12.2018. године                                                                                      03/2018
О Д Л У К А
Поштовани,
током боравка у Новом Саду на турниру у квизовци, дана 09. децембра 2018. године, чланови ЕД „Др Ђорђе Натошевић“ одржали су кратак састанак, на коме је одлучено да се из друштва искључи Живадин Јовановић. Логично, то је довело до тога да председник Енигматског савеза Србије искључи Живадина и из ЕСС-а.
Оваква одлука донета је због Живадинових коментара на Интернету који нису били у духу толеранције и колегијалности, па су тиме наносили штету и друштву и Енигматском савезу Србије, који не жели да лоши међуљудски односи стварају нездраву атмосферу у савезу.
Сличне мере су већ биле предузете, стога ни ово није могло да прође без казне.
Надамо се да ће Живадин схватити да није добро поступио и да је своје неслагање са речима и поступцима појединаца могао са изрази на неки други, прихватљив начин.
С поштовањем,           

Достављено
-Члановима Председништва
                                                                                              председник ЕСС
                                                                                          Жељко Димовић, с.р.

DOPIS EK "BOR"

ZAŠTO?!?
Daje se izvod iz zapisnika sa sastanka EK „Bor“, koji će biti dostavljen članovima ESS

   Članovi Enigmatskog kluba „Bor“ održali su sastanak na kome su razmatrali-analizirali aktivnost EK „Bor“ i njegovih članova. Takođe, bilo je reči o radu ESS, članicama tj. enigmatskih klubova, enigmatskih sekcija i njihovih članova.
-         Enigmatski klub „Bor“
   EK „Bor“ u proteklom periodu, a posebno u toku 2017. i 2018., ne može biti, u potpunosti, zadovoljan svojim radom. Bilo je enigmatskih radionica u saradnji sa Dečjim odeljenjem pri Narodnoj biblioteci u Boru, kao i Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Boru. Pored volje, želje i htenja, nije se uspelo na omasovljenju članstva. Ipak, imamo jednog novog člana.
   Članovi našeg kluba, posebno Ivanov, Matić, Raičević i Milošević, bili su aktivni prema ESS. Učestvovali su na SES-u, kao i u radu organa ESS.
   Posebno treba da istaknemo i ponosni smo na ALMANAH SES-a, 1 – 18, koga je priredio naš član Krsta Ivanov.
-         Enigmatski savez Srbije
... Što se tiče rada ESS i njegovih članova, u diskusijama, istaknuto je pohvala, ali još više zamerke.
 -Izabrano novo rukovodstvo ESS, sa nadom da unapredi rad Saveza,
- Nastavljen kontinuitet održavanja Susreta enigmata Srbije,
- Uspostavljena saradnja sa dnevnim listovima „Blic“ i „Dnevni telegraf“ gde članovi Saveza objavljuju svoje radove, a ima se i finansijska podrška,
- Izrađen novi sajt ESS
-         Zamerke:
-Nije izdat „Glasnik“, informativni list Saveza, u ovoj godini, posebno pred 18. SES. ZAŠTO!
-Uređivanje starog sajta ESS, nije nastavjen u kontinuitetu „na staroj adresi“, već se pojavio novi. ZAŠTO!
-Na nivou ESS nije pokrenuta akcija po pitanju izdavačke delatnosti bilo koje vrste. ZAŠTO!
-Nije sačinjen i objavljen zapisnik sa godišnje Skupštine ESS održane u Beogradu, u februaru ove goddine. ZAŠTO!
-Isključen je Enigmatski klub „Kikinda“ bez odluke Predsedništva ESS. Predsednik ESS donosi samoinicijativnu odluku o tome čime je pogazio svoj potpis na zapisnik iz Subotice gde je bilo reči o tome, koji je objavljen i niko nije stavio primedbu na isti, pa ni on sam. Odluka o isključenju uz potpis nije uručena EKK. Pored EKK isključen je i Slavko Bovan. Bovan je pogrešio što nije sankcionisao uvredljive i nepristojne reči Mladena Markovića, ili bilo koga drugoga, na svome sajtu. To je za strogi ukor. Dva isključenja. ZAŠTO!
-Isključen je EK „Srem“. Vladimir Šarić zakasnio je sa uplatom članarine za ESS za trećeg člana svoga kluba, iako je naveo opravdani razlog. Zar je to razlog za giljotinu EK „Srem“? Šarić je toliko mnogo učinio za Savez kao niko drugi, od obezbeđivanja prostorija u Šahovskom savezu Srbije za održavanje sastanaka Saveza itd. ZAŠTO!
-Nije objavljen, iako je sačinjen i dostavljen predsedniku ESS, zapisnik sa sastanka Predsedništva ESS iz Sremske Mitrovice. ZAŠTO!
-U program 18. SES-a nije predviđena sednica Predsedništva ESS, a koja je ipak održana u nepotpunom sastavu. Miroslav Lazarević bio je u Sremskoj Mitrovici, ali zbog neobaveštenosti nije prisustovao istoj, dok Sreten Perić u vreme održavanja te sednice bio je na zvaničnom takmičenju ESS. Zbog neusaglašenosti došlo do raskoraka. ZAŠTO!
-Na 17. i 18. SES-u predseddnik ESS u zvaničnom delu programa SES-a sa učesnicima i gostima komunicira u pripitom stanju čime omalovažava i srozava ugled ESS. ZAŠTO!
-Na osnovu koje objavljene odluke Mile Janković, predsednik EK „Piramida“ daje izmene i dopune članova Statuta ESS? To radi na osnovu odluke Predsedništva ESS u Sremskoj Mitrovici, a pojedinosti o tome date su u Zapisniku koji je sačinjen i dostavljen predsedniku ESS, ali isti nije prezentiran klubovima i dolazi do raskoraka. Neki klubovi nisu znali za ovu aktivnost. ZAŠTO!
-U predlogu na izmene i dopune članova Statuta koji je dao Mile Janković, enigmatske klubove i enigmatske sekcije koji nisu registrovani kaže da su to „jedno veliko ništa“U čemu je razlika, enigmatski gledano, između EK „Bor“ koji nije registrovan i ima 5 članova sa plaćenom članarinom prema ESS, i EK „Piramida“ koji je registrovan i ima 8 članova. Nikakva. Ima samo tri člana više. EK „Piramida“ ima pravo po zakonu da sklapa ugovore , ima tekući račun, može da isplaćuje honorare itd. Eto neregistrovani klubovi su „jedno veliko ništa“, a pandan tome, registrovani klubovi su „jedno malo ništa“. Naš stav je, što više enigmatskih sekcija, enigmatskih ogranaka u ESS, u što više mesta, to je budućnost srpske enigmatike, a manje bitno kako i koliko predstavnika istih u Predsedništvo ESS. „Jedno veliko ništa“. ZAŠTO!
-Nije kolegijalno, drugarski, pa ni ljudski, da Mile Janović, naše uvažene i cenjene kolege, u Subotici Jovana Nedića, a u Sremskoj Mitrovici Marjana Radakovića, nepristojno naziva i psuje, samo zato što mu se nisu sviđaju neki njihovi postupci i stavovi. ZAŠTO!
-Takođe, Mile Janković, na godišnjoj Skupštini ESS ove godine, zbog navodnog lažiranog zapisnika sa Predsedništva ESS uz Subotice, samoinicijativno smenjuje aktuelnog sekretara ESS Vladimira Šarića i sebe proklamuje za sekretara ESS, kada Šarić napušta Skupšinu. ZAŠTO!
-Po preuzimanju dužnosti predsednika ESS, Željko Dimović obećava da će rad ESS biti transparentan i da će srediti međuljudske odnose, u protivnom, podneće ostavku. Ni jedno, ni drugo. ZAŠTO!
-Predsednik ESS donosi odluke u ime Predsednišva , poput one o ukidanju predloga o izmeni i dopuni članova Statuta ESS date od strane EK „Piramide“. ZAŠTO!
-Predsedik ESS dostavlja predlog članovima Predsedništa ESS, da ESS pokreće „Takmičenje u sastavljanju enigmatskih zagonetaka“ u 4 kola, a izveštava da je to predlog ED „Đorđe Natošević“ i da je isti podržalo više klubova. Sada, čiji je to predlog i ko je nosilac zadatka? ZAŠTO tako!
-Predsednik ESS ne poštuje odluke Statuta ESS, pa ni svoje koje je doneo, poput: Isključuje Zorana Radisavljevića u paketu sa EKK i Slavka Bovana, a Zoranu dozvoljava da učestuje u ativnostima koje sprovodi ESS. ZAŠTO!
-Na kraju, osipanje članstva ESS je evidentno. Napustili su ESS, odnosno ne žele da učestvuju u aktivnostima ESS: Dinko Knežević, Miroslav Živković, Branislav Nikić,...? Ko je sada na redu, i iz kojih razloga. ZAŠTO!
   Nakon diskusija i analize stanja u našoj saveznoj enigmatici, stav EK „Bor“ je da rukovodstvo ESS svojim radom i ponašanjem nanosi-šteti ugledu ESS, kao i enigmatima u Srbiji, te tražimo da predsednik ESS podnese ostavku i zakaže vanrednu izbornu Skupštinu, da se o svemu ovome raspravlja i prevaziđe trenutno stanje, izabere novo rukovodstvo i novi organi ESS, a ujedno tražimo od kolega enigmata, enigmatskih sekcija i enigmatskih klubova da naš predlog podrže.


 U Boru, 10.12.2018.                                                          Enigmatski klub „Bor“
                                                                                                       Predsednik,
                                                                                                        Krsta Ivanov

петак, 7. децембар 2018.

ZAPISNIK SA SEDNICE PREDSEDNIŠTVA EK "NOVA ZAGONETKA"


ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕКНЗ
субота, 6. октобар 2018. године – Седница Председништва ЕКНЗ

      На адреси Енигматског клуба «Нова загонетка», у Новом Београду, у по-подневним сатима, одржана је седница клупског Председнипштва. Скупу су присуствовали: Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, председник, Љубиша БАНОВИЋ, пот-председник и Душко ЛАЗИЋ и Петар ЈОВОВИЋ, чланови Председништва, а оправдано је био одсутан Милија СТЕВАНОВИЋ., који је касније прихватио све донете одлуке и закључке. На дневном реду седнице били су актуелни проблеми у раду клуба и Енигматског савеза Србије, а једногласно је договорено следеће:
      1. Како финансијска ситуација у клубу није повољна, па се доводи у питање реализација основних утврђених активности и обавеза (штампање књига, публиковање и дистрибуција «Весника», завршни рачун, наградни фонд), закључено је да се морају повећати приходи у клубу (сада се они своде само на хонораре «Маркетпринта» и нередовно плаћану чланарину). Мора се обезбедити већа финансијска дисциплина по питању плаћања чланарине, барем мали проценат од сарадње у «Новости енигми», тражити нова сарадња, као и тражити спонзоре (рецимо Банка Поштанска штедиоnица, где клуб има жиро – рачун), при чему се на овом послу мора активно и промптно ангажовати цело Председништво.
      2. Стање у Енигматском савезу Србије није задовољавајуће, нарочито због лоших међуљудских односа, када се не реагује благовремено и без санкцио-нисања оних који се не понашају примерено, затим због не достављања донетих одлука странама на које се те одлуке односе, као и због покушаја мењања Статута ЕСС, које није у интересу чланица Савеза и српске енигматике у целини. Због овога клупско Председништво сматра да хитно на Председништву ЕСС – а треба размотрити тренутну ситуацију, са доношењем одговарајућих одлука, при чему су пре тога консултоване све чланице Савеза;
2.1. Хитно реаговање по појави некоректних и нездравих односа међу члановима Савеза, без обзира о коме се ради, као и осуђивање и санкционисање овога, уз неговање добронамерне и конструктивне критике;
2.2. Обавезно, у најкраћем року, достављање свих одлука које доноси Председништво или Скупштина ЕСС – а странама на које се те одлуке односе, као и објављивање истих на сајту ЕСС – а, а да би се пружила могућност и другој страни да каже шта мисли;
2.3. У циљу укључивања што већег броја енигмата из унутрашњости у ЕСС, доношење одлуке о остављању секција, као начина организовања енигмата, које из практичних разлога неће имати статус правног лица, а деловаће у својим срединама као енигматски клубови, али са њиховим адекватним, сходно броју чланова, присуством у Председништву ЕСС – а;
2.4. Утврђивање броја представника у Председништву ЕСС – а појединих чланица ЕСС – а, сразмерно броју чланова тих клубова и секција, чиме би се у потпуности применио демократски принцип одлучивања;
      3. ЕК «Нова загонетка» неће прихватити ни једну одлуку Председништва ЕСС – а, уколико на седници нису били присутни представници овог клуба или нису консултовани по појединим тачкама дневног реда, ако су оправдано изостали са седнице. Зато, одлуке са последње седнице Председништва ЕСС – а, која је одржана на 18. СЕС – у у Сремској Митровици, клупско Председништво не може да прихвати. За сваки предлог промене Статута, мишљење даје чланице Савеза, а њега заступа њен представник у Председништву.
      4. С обзиром да чланице Савеза, нарочито оне са статусом правног лица, имају значајних финансијских проблема, Председништво клуба сматра да треба променити однос делова чланарине који иду чланици Савеза, односно Савезу. Садашњи однос 700,00 : 500,00, треба променити у 900,00 : 300,00 динара у корист чланице Савеза, па и о овоме треба хитно донети одлуку.
      5. Завршена је припрема друге књиге РЕЧНИКА ЕТНИКА И КТЕТИКА, СЛОВА К – П, Мирослаа ЛАЗАРЕВИЋА, па у наредном периоду треба обезбедити њену каталогизацију и штампање исте.
      6. Као и сваке године, традиционално, клуб треба да организује скуп српских енигмата на штанду АЛМЕ, на овогодишњем Међународном сајму књига у Београду и да обезбеди што веће присуство чланова клуба овом скупу.

                                                                                           ПРЕДСЕДНИШТВО                                                                                      ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА


уторак, 4. децембар 2018.

PREDLOG ED "ĐORĐE NATOŠEVIĆ"


ED "Đorđe Natošević" uputio je Predsedništvu ESS-a, predlog za organizaciju Otvorenog prvenstva Srbije u sastavljanju zagonetaka.
Kako piše u propratnom pismu (jedna rečenica) potrebno je da se članovi Predsedništava ESS-a izjasne u što kraćem roku.