понедељак, 18. фебруар 2019.

ZAKAZANA JE GODIŠNJA SKUPŠTINA ESS-a
На основу члана 19. Статута ЕСС сазивам редовну Годишњу скупштину Енигматског савеза Србије.
Скупштина ће се одржати на Загонетну суботу, 09. марта 2019. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама хотела Мажестик у Београду, улица Обилићев венац 28.
Предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.    Утврђивање састава Скупштине и кворума за рад
2.    Утврђивање Дневног реда
3.    Одавање поште преминулим енигматама
4.    Избор радних тела Скупштине:
-         Радног председништва
-         Записничара
-         Оверивача записника
5.    Обележавање Дана енигмата Србије
6.    Извештај о раду Председништва ЕСС у протеклих годину дана
7.    Финансијски извештај за протекли период
8.    Усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја
9.    Предлог за измене Статута и састава Председништва ЕСС
10.    План рада за наредни период
11.    Финансијски план за наредни период
12.    Представљање нових енигматских књига
13.    Припреме за 19. Сусрете енигмата Србије
14.    Текућа питања

Након завршетка радног дела Скупштине биће обезбеђен ручак за све присутне делегате.

 Сомбор, 17.02.2019. године                              председник ЕСС
                                                                Жељко Димовић, с.р.

четвртак, 7. фебруар 2019.

ČLANOVI ESS-a


СТАЊЕ НА ДАН  01.02.2019.
ТАБЕЛА 1. Чланови у матичним клубовима
Чланови ЕСС
Чланови клубова и секција
Назив клуба (секције)
Члан
Примедба
1.
1
ЕК „БОР“ (секција)
Крста Иванов

2.
2

Зоран Милошевић

3.
3

Радомир Матић

4.
4

Марина Раичевић

5.
5

Милен Миливојевић

6.
6

Јован Стојадиновић

7.
1
ЕК „ВАЉЕВО“ (секција)
Воја Додевски

8.
2

Драгица Додевски

9.
3

Верољуб Бабић

10.
4

Милосав Марјановић

11.
5

Миленка Марјановић

12.
6

Стеван Апостоловић

13.
1
ЕД „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
Жељко Димовић

14.
2

Мирко Ранчић

15.
3

Зоран Илијашевић

16.
4

Кристиан Кнежевић

17.
5

Дарко Марковић

18.
6

Милош Карна

19.
7

Марко Радосављевић

20.
8

Драган Радосављевић

21.
9

Драган Толоманоски

22.
10

Зоран Милуновић

23.
11

Данијела Милуновић

24.
12

Аница Милошев

25
13

Софија Нецин

26.
14

Мирослав Кордић

27.
15

Зоран Радисављевић

28.
16

Блаженка Кљајић

29.
1
ЕК „ПИРАМИДА“
Иван Рудић

30.
2

Миле Јанковић

31.
3

Горан Топличевић

32.
4

Зоран Драгичевић

33.
5

Саша Чолаковић

34.
6

Мирослав Цветковић

35.
7

Милутин Тепшић

36.
8

Решад Бесничанин

37.
1
ЕК „СРЕМ“ (секција)
Владимир Шарић

38.
2

Гордана Јовановић Шарић

39.
3

Драгиша Јовановић

40.
1
ЕК „НОВА ЗАГОНЕТКА“
Љубиша Бановић

41.
2

Војин Вукшић

42.
3

Зорица Јаковљевић

43.
4

Мирослав Лазаревић

44.
5

Душко Лазић

45.
6

Раденко Раковић

46.
7

Милија Стевановић

47.
8

Александар Јанковић

48.
9

Драган Матовић

49.
10

Живота Петковић

50.
11

Ратко Стојковић

51.
12

Томислав Поповић

52.
13

Петар Јововић

53.
14

Драган Ристић

54.
15

Радомир Станојковић

55.
16

Љубислав Дракулић

56.
17

Жељко Прванов

57.
18

Рајко Кузмановић

58.
1
УЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
Радојица Јовичић

59.
2

Мирко Станковић

60.
3

Миленко Мијатовић

61.
4

Драган Лојаница

62.
5

Дарко Симоновић

63.
6

Момир Вученовић

64.
7

Милан Живановић

65.
8

Станко Жугић

66.
9

Мидхат Сарајлија

67.
10

Радослав Јовановић

68.
1
ЕК "ИЗАЗОВ" (секција)
Сретен Перић

69.
270.
371.
472.
573.
674.
775.
876.
1
ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНОВИ
Јован Вуковић


Ovo je ujedno spisak delegata predstojeće Skupštine Enigmatskog saveza Srbije koja se održava 09. marta u hotelu "Mažestik" u Beogradu sa početkom u 11:00 časova.
Za sve prisutne delegate biće obezbeđen ručak.

Naknadno je Sreten Perić platio članarinu za 8 članova, ali nije dostavio spisak svojih članova. Čim dostavi spisak biće objavljen na blogu ESS-a.