понедељак, 18. фебруар 2019.

ZAKAZANA JE GODIŠNJA SKUPŠTINA ESS-a
На основу члана 19. Статута ЕСС сазивам редовну Годишњу скупштину Енигматског савеза Србије.
Скупштина ће се одржати на Загонетну суботу, 09. марта 2019. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама хотела Мажестик у Београду, улица Обилићев венац 28.
Предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.    Утврђивање састава Скупштине и кворума за рад
2.    Утврђивање Дневног реда
3.    Одавање поште преминулим енигматама
4.    Избор радних тела Скупштине:
-         Радног председништва
-         Записничара
-         Оверивача записника
5.    Обележавање Дана енигмата Србије
6.    Извештај о раду Председништва ЕСС у протеклих годину дана
7.    Финансијски извештај за протекли период
8.    Усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја
9.    Предлог за измене Статута и састава Председништва ЕСС
10.    План рада за наредни период
11.    Финансијски план за наредни период
12.    Представљање нових енигматских књига
13.    Припреме за 19. Сусрете енигмата Србије
14.    Текућа питања

Након завршетка радног дела Скупштине биће обезбеђен ручак за све присутне делегате.

 Сомбор, 17.02.2019. године                              председник ЕСС
                                                                Жељко Димовић, с.р.

Нема коментара: