уторак, 30. април 2019.

ODLUKA PREDSEDNIŠTVA ESS-A


Енигматски савез Србије                                                                          ПРЕДСЕДНИШТВО                                                                                                 Сомбор, 30.04.2019. године                                                                                      02/2019
Поштовани,
након двонедељног ишчекивања одговора од чланова Председништва ЕСС поводом дописа ЕК „Пирамида“ од 16.04.2019. године, будући да се нико није јавио мејлом сем Зорана Радисављевића доносим следеће
О Д Л У К Е
1.    Не прихвата се предлог ЕК „Пирамида“ о дисквлификацији Зорана Радисављевића (десеточлани међународни жири коректно је урадио свој део посла и није било никакве нерегуларности )
2.    Зоран радисављевић може да настави такмичење,  а од 3. кола улогу домаћина преузеће особа коју одреди Председништво
3.    Не прихваа се предлог да се Зорану Радисављевићу бришу бодови из генералног пласмана
4.    Належе се члановима Председништва да се изјасне до 01. јуна и предложе ко да чини жири за оцењивање анаграма
5.    Усваја се предлог ЕК „Пирамида“ да у наставку такмичења судије гласају по систему 12, 10, 8, 7, 6, 5, ... бодова бирајући 10 најбољих радова. Бодовање за генерални пласман остаје како је било и првобитно
6.    Што се тиче задатака за наредна два кола, остају ребус и укрштеница са асоцијацијом. Тему за ребус и формат укрштенице са асоцијацијом  даће колега који преузме улогу домаћина до краја такмичења
7.    Предлажем да три најуспешнија такмичара сваког кола добију књиге и дипломе, а да се најуспешнијама у генералном пласману доделе новчане награде од 7000, 5000 и 3000 динара

С поштовањем,           
                                                                                              председник ЕСС
                                                                                             Жељко Димовић

петак, 19. април 2019.

FORMIRANO NOVO PREDSEDNIŠTVO ESS-a
Енигматски савез Србије                                             ПРЕДСЕДНИШТВО                                                                                            
Сомбор, 19.04.2019. године                          
01/2019
О Д Л У К А
Поштовани,
на основу усвојеног предлога Скупштине о изменама Статута ЕСС, предлога Енигматских клубова и изјашњавања секција доносим Одлуку о саставу Председништва Енигматског савеза Србије:
1.     Жељко Димовић (ЕД „Др Ђорђе Натошевић“) - председник 
2.     Зоран Радисављевић (ЕД „Др Ђорђе Натошевић“)
3.     Мирослав Лазаревић (ЕК „Нова Загонетка“)
4.     Љубиша Бановић (ЕК „Нова Загонетка“) – потпредседник
5.     Миле Јанковић (ЕК „Пирамида“) – секретар
6.     Станко Жугић (УЕ „Вук Караџић)
7.     Воја Додевски (ЕК „Ваљево)
8.     Сретен Перић (ЕК „Изазов“)

С поштовањем,            
Достављено
-         Члановима Председништва
                                                                                              председник ЕСС
                                                                                             Жељко Димовић

четвртак, 11. април 2019.

PROMENJEN STATUT ESS-A

Регистар удружења


БУ 4438/2019
Дана 10.04.2019. године
Београд

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09,99/2011 и 44/2018), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави Енигматски савез Србије, за регистрацију промене података у Регистар удружења , коју је поднео/ла:
Име и презиме: Жељко Димовић

доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, промена података о:

Назив: Енигматски савез Србије

матични број: 07453337

и то следећих промена:

  • Датум последње измене и допуне Статута:

Брише се из Регистра:
10.03.2017

Уписује се у Регистар:
09.03.2019

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве промене података број БУ 4438/2019, дана 08.04.2019, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави, засновано подношењем регистрационе пријаве која је решењем регистратора број БУ 3849/2019, од 27.03.2019. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 6), истог Закона.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у диспозитиву.Поука о правном средству:

Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за послове државне управе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

__________________
Нивес Чулић


DRUGO KOLO 1. OTVORENOG PRVENSTVA SRBIJE U SASTAVLJANJU ZAGONETAKA


U drugom kolu 1Otvorenog prvenstva Srbije u sastavljanju zagonetaka, koje se održava pod nazivom"Memorijal Veselina Patrnogića" (u znak sečanja na vrsnog sastavljača premetaljki) na programu je anagramiranje, a u zadatku se pojavljuje velikan ruske i svetske književnosti, Fjodor Mihajlovič Dostojevski, koga smatraju utemeljivačem psihološkog romana. 

Sa ponuđenog spiska potrebno je da odaberete jedan od datih romana Dostojevskog i napravite anagram čije rešenje će biti ova kombinacija: 


FJODOR MIHAJLOVIČ DOSTOJEVSKI + naziv njegov dela 


1. BRAĆA KARAMAZOVI 2. DVOJNIK 3. IDIOT 4. KOCKAR 5. PONIŽENI I UVREĐENI 6. SELO STEPANČIKOVO 7. ZAPISI IZ MRTVOG DOMA 8. ZAPISI IZ PODZEMLJA 9. ZLI DUSI 10. ZLOČIN I KAZNA 

Ovo znači da najkraći takmičarski anagram (kombinacija sa romanom “Idiot“) može da ima 32 slova, dok najduži može da bude dugačak 45 slova (ako takmičar odabere roman “Zapisi iz mrtvog doma“). 


Svaki takmičar može da pošalje najviše četiri rada za šampionat. Radove pošaljite na mejlenigmatskisavezsrbije@gmail.com ili na adresu Enigmatski savez Srbije, Beogradska 12, 25000 Sombor, najkasnije do 15. maja 2019. Nakon što žiri pregleda prispele anagrame, 12 najboljih sastavljača dobiće bodove (25, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1). 


Svim učesnicima takmičenja Enigmatski savez Srbije želi dobru zabavu i uspešne rezultate!

REZULTATI PRVOG KOLA 1. OTVORENOG PRVENSTVA SRBIJE U SASTAVLJANJU ZAGONETAKA


Na startu 1. Otvorenog prvenstva Srbije u sastavljanju zagonetaka pobedu je zabeležio Rešad Besničanin, čija skandinavka sa četiri uzastopne reči od 17 slova se najviše dopala desetočlanom žiriju. Na drugo mesto plasirao se Zoran Radisavljević, treći je bio Zoran Milunović, a zatim slede Živko Barišić, Nedjeljko Nedić i drugi majstori u sastavljanju ukrštenih reči.

U konkurenciji je bilo 20 enigmata sa 35 radova, a može se reći da je kvalitet skandinavki bio na vrlo dobrom nivou. Ukupno su primljena 44 rada od 23 takmičara, ali zbog nepoštovanja propozicija devet skandinavki nije moglo biti prihvaćeno.

Pored ovoga, malo je nedostajalo da bude eliminisana i Nedićeva skandinavka, jer ju je prijavio kao zajednički rad sa Antunom Jurićem. Zaista neshvatljivo da ljudi koji nisu nekakvi enigmatski početnici na pojedinačni šampionat Srbije pošalju zajednički rad. Pošto u tabelu može da ide samo jedan autor, odlučeno je da to bude Nedić koji je poslao mejl, a možemo da stavimo i Jurića ako njih dvojica tako žele. Naravno, obojica kolega se mole da u nastavku šampionata sastavljaju i prijavljuju radove samostalno.

Svim sastavljačima skandinavki, kao i članovima žirija (Ljubica Bilalović, Pero Galogaža, Boris Nazanski, Tonči Milat, Hajrudin Hodžić, Željko Dimović, Dragan Nikolić, Aco Janković, Milan Sečujski, Žarko Đokić) Enigmatski savez Srbije se zahvaljuje što su doprineli da ovo druženje vrsnih enigmata protekne na nivou koji zaslužuje šampionat Srbije. 

Generalni plasman nakon prvog kola: 1. Rešad Besničanin 25 bodova, 2. Zoran Radisavljević 20, 3. Zoran Milunović 15, 4. Živko Barišić 12, 5. Nedjeljko Nedić 10, 6. Marko Mihaljević 8, 7. Nevenko Soldo 6, 8-9. Goran Topličević, Mile Janković 5, 10. Dragoslav Rosić 3, 11-12. Zoran Tacić, Tomislav Popović 2, 13-20. Voja Dodevski, Dragica Dodevski, Ljubiša Banović, Miroslav Cvetković, Milutin Tepšić, Tihomir Cindrić, Branislav Nikić, Mate Medvidović, bez bodova. Prilikom bodovanja računa se samo najuspešniji rad koji je poslao neki takmičar.

OCENE ŽIRIJA

Prvo kolo 1. Otvorenog prvenstva Srbije u enigmatici, april 2019.

Žiri: Ljubica Bilalović, Pero Galogaža, Boris Nazanski, Tonči Milat, Hajrudin Hodžić, Željko Dimović, Dragan Nikolić, Aco Janković, Milan Sečujski, Žarko Đokić
Konačan plasman
Autor, broj rada i ličnost iz skandinavke
LJB
PG
BN
TM
HH
ŽD
DN
AJ
MS
ŽĐ
ZBIR
1.
Rešad Besničanin (20)
Katarina Žutić
3
-
5
-
2
5
1
5
5
2
28
2.
Zoran Radisavljević (8)
Viktor Troicki
2
3
1
3
2
-
2
2
3
2
20
3.
Zoran Milunović (23)
Marko Somborac
-
3
3
3
3
-
-
-
2
3
17
4.
Živko Barišić (32)
Sonja Isailović
-
5
1
-
5
-
-
-
-
5
16
5.
Nedjeljko Nedić (1) Aleksa Radanov
5
-
3
-
-
-
-
3
3
-
14
6-7.
Zoran Radisavljević (2) Aljoša Vučković
2
2
2
2
-
3
-
2
-
-
13
6-7.
Zoran Radisavljević (25) Milica Dabović
3
-
2
-
1
3
-
3
-
1
13
8.
Marko Mihaljević (10)
Viktor Troicki
-
3
-
-
2
1
2
-
3
-
11
9-10.
Zoran Milunović (9) Viktor Troicki
-
2
3
-
1
1
-
1
-
-
8
9-10.
Nevenko Soldo (26)
Milojko Pantić
3
-
2
-
-
-
-
3
-
-
8
11-13.
Zoran Milunović (6)
Vesna Trivalić
1
-
-
1
-
3
-
1
1
-
7
11-13.
Goran Topličević (27)
Miloš Teodosić
-
1
-
1
3
-
-
-
2
-
7
11-13.
Mile Janković (34)
Tamara Aleksić
-
-
-
5
-
2
-
-
-
-
7
14.
Dragoslav Rosić (12)
Vojin Ćetković
-
1
-
-
3
-
-
-
-
2
6
15-17.
Zoran Tacić (17)
Žarko Laušević
-
2
-
-
-
2
-
-
-
1
5
15-17.
Goran Topličević (22)
Maja Ognjenović
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
5
15-17.
Tomislav Popović (33)
Stevan Jelovac
1
-
-
-
-
-
3
1
-
-
5
18-20.
Voja Dodevski (7)
Vesna Trivalić
-
-
-
-
-
1
-
-
-
3
4
18-20.
Dragoslav Rosić (29)
Nikola Đuričko
-
-
-
3
-
-
-
-
1
-
4
18-20.
Dragica Dodevski (30)
Sandra Perović
2
-
-
-
-
-
-
-
2
-
4
21-27.
Dragica Dodevski (3)
Ana Sofrenović
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
21-27.
Goran Topličević (5)
Vesna Trivalić
-
-
-
2
-
-
-
-
-
1
3
21-27.
Ljubiša Banović (13)
Gorica Popović
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
3
21-27.
Voja Dodevski (14)
Dragan Velikić
-
-
-
-
-
2
1
-
-
-
3
21-27.
Voja Dodevski (19)
Žarko Laušević
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
3
21-27.
Voja Dodevski (21)
Ljupko Petrović
-
1
-
-
-
-
2
-
-
-
3
21-27.
Miroslav Cvetković (31) Slavoljub Srnić
-
-
1
-
-
-
-
2
-
-
3
28.
Milutin Tepšić (35)
Tihomir Stanić
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
2
29-33.
Tihomir Cindrić (4)
Boris Komnenić
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
29-33.
Dragica Dodevski (11)
Vladimir Grbić
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
29-33.
Branislav Nikić (16)
Žarko Laušević
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
29-33.
Miroslav Cvetković (18) Žarko Laušević
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
29-33.
Mate Medvidović (28)
Miloš Teodosić
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
34-35.
Tihomir Cindrić (15)
Dragan Nikolić
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
34-35.
Živko Barišić (24)
Milenko Pavlov
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0


Generalni plasman nakon prvog kola: 1. Rešad Besničanin 25 bodova, 2. Zoran Radisavljević 20, 3. Zoran Milunović 15, 4. Živko Barišić 12, 5. Nedjeljko Nedić 10, 6. Marko Mihaljević 8, 7. Nevenko Soldo 6, 8-9. Goran Topličević, Mile Janković 5, 10. Dragoslav Rosić 3, 11-12. Zoran Tacić, Tomislav Popović 2, 13-20. Voja Dodevski, Dragica Dodevski, Ljubiša Banović, Miroslav Cvetković, Milutin Tepšić, Tihomir Cindrić, Branislav Nikić, Mate Medvidović, bez bodova.