петак, 24. мај 2019.

I DALJE NISMO DOBILI IZVODE, A NAJVEROVATNIJE NEĆEMO NI DOBITI

Predsednik ESS-a Željko Dimović i dalje izbegava da dostavi izvode iz banke, nema odgovora na čega je potrošio 15.000,00 dinara koje sam mu poslao da podeli kao nagrade za takmičenja na SES-u u Sremskoj Mitrovici 2018.
Uopšte se ne javlja, zavukao se u mišju rupu.
Ovde Vam stavljam uplatnicu kao dokaz da sam mu novac poslao 17.08.2018. 
Evo i sms poruke u kojoj ga obaveštavam za čega mu sve šaljem novac
Čekamo odgovor Predsednika ESS-a na čega je potrošio novac (15.000 dinara, jer na nagrade nije sigurno) .

Pošto Željko Dimović ne želi da dostavi izvode, uzeo sam da rekonstrujišem koliko bi novaca trebao da ima ESS, naravno otprilike, i evo do čega sam došao.
Po izveštaju koji je Skupštini dostavio Željko Dimović stanje na računu i u blagaji ESS-a na dan 31.12.2018. je bilo sledeće:
Na računu = 26.590,00 dinara.
U blagajni (u kešu) = 31.459,00 dinara
što je ukupno 58.139,00 dinara.
Napominjem da su ovo iznosi koje je Željko Dimović izneo na Skupštini u martu 2019.

Od 1.01.2019. prihodi i rashodi su bili sledeći (naravno ono što ja znam)
31.12.2018. na računu 26.590,00
+ 38.000,00 članarina za 78 članova ESS-a
- 12.000,00 knjigovođa za završni račun 2018.
- 2.800,00 nadoknada za podnetu prijavu promenu podataka u APR-u
- 1.400,00 taksa za pogrešnu podnetu prijavu u APR-u
+ 4.500,00 od Ringijera (izdavač Blica) za januar, februar, mart 2019.
Ovo je pod pretpostavkom da je svima platio honorare za Blic za prva 3 meseca 2019. (ukoliko nije, onda treba da bude više novca od Blica)
što ukupno iznosi
= 52.890,00 dinara


31.12.2018. u kešu 31.549,00
+ 5.000,00 od Srpskog Telegrafa za januar 2019.
- oko 32.000,00 Troškovi Skupštine u martu 2019.
što ukupno iznosi u kešu
= 4.549,00 dinara

Tako da ukupno bi ESS imao 57.439,00 dinara, naravno da je ovo okvirno, moguće da su bili još neki troškovi (za koje ja ne znam, recimo štampanje materijala za Skupštinu i sl.), kao i da su članarinu neki platili u kešu a ne na račun.


Željko Dimović je poslao SAMO 2 izvoda i tu je stanje bilo 23.207,68 dinara, iz čega se može videti da je razlika najmanje 30-ak hiljada dinara na štetu ESS-a, tako da se može shvatiti zašto Predsednik ESS-a Željko Dimović uporno ne želi da dostavi izvode članovima Predsedništva ESS-a.
Samo, da obavestim Predsednika ESS-a da ćemo sasvim sigurno doći do izvoda, nebitno kada, ali istina će da ispliva kad-tad.

петак, 17. мај 2019.

Izašao iz štampe "LEKSIKON FILMSKIH STVARALACA-LAUREATA"

OBJAVLJEN JE "LEKSIKON FILMSKIH STVARALACA-LAUREATA" 
Obaveštavaju se posetioci bloga kao i ostali zainteresovani)da je, u izdanju Enigmatskog saveza Srbije, upravo objavljena nova knjiga Ratka Stojkovića "LEKSIKON FILMSKIH STVARALACA-LAUREATA". Kao što je objavljeno u najavi,Leksikon ima 234 stranica formata 14X 24 cm. a štampan je u vrlo ograničenom tiražu. Leksikon sadrži dobitnike nagrada na domaćim filmskim festivalima,kao i od državnih i društvenih organizacija i institucija, strukovnih udruženja filmskih stvaralaca, Jugoslovenske kinoteke i drugih davalaca (fondacija i sl.).Leksikon sadrži indekse nagrađenih filmova (igranih, dugometražnih, kratkometražnih, dokumentarnih, animiranih), filmskih reditelja, glumaca, scenarista, scenografa, kostimografa, montažera, autora filmske muzike i drugih učesnika u stvaranju ili popularisanju filmske umetnosti. Posebno, Leksikon sadrži i Indekse svih filmova i svih stvaralaca koji se pominju u njemu bez obzira da li su nagrađeni ili ne. 
Cena je popularna (600,00 dinara - plus poštanski troškovi)a može se naručiti putem telefona: 011/6 750 135 ili 064/506 98 36). RATKO STOJKOVIĆ 

Predlog EK "Piramida" za isključenje Željka Dimovića iz ESS-a


Enigmatski klub "Piramida"
Novi Sad, 17.05.2019.
07/2019

Predlog Predsedništvu ESS-a.

Enigmatski klub "Piramida" predlaže da Predsednik ESS-a Željko Dimović, isključi iz Enigmatskog Saveza Srbije zbog samovoljnog odlučivanja u donošenju odluka, neizvršavanja odluka Predsedništva i grube povrede Statuta.

OBRAZLOŽENJE

Predsednik ESS-a Željko Dimović, uzeo je sebi za pravo da samostalno donosi odluke bez da se konsultuje sa ostalim članovima Predsedništva ESS-a.

Odlučio je samostalno da organizuje 1. Otvoreno prvenstvo Srbije u sastavljanju zagonetka, bez odluke Predsedništva. Imao je odluku da se ovo takmičenje organizuje, i ništa više.
Sve ostalo, Pravilnik, zadatke, način bodovanja, žiri, rok takmičenja, nagrade, trebalo je naknadno utvrditi.
Organizator i rukovodilac ovog takmičenja je član ED "Đorđe Natošević" Zoran Radisavljević, kojeg je odredio Željko Dimović, koji određuje koji će biti zadaci, način bodovanja, ko će biti u žiriju, rok za sastavljanje i povrh svega još se i takmiči. Pravilnik za takmičenje nije ni donet, već se primenjuje neki usmeni Pravilnik.
Poznato da je Zoran Radisavljević organizovao mnogo ovakvih takmičenja gde on sve odlučuje (zadaje zadatke, žirira, takmiči se i naravno na kraju i pobeđuje), tako da je ovim takmičenjem Željko Dimović naneo veliku štetu ESS-u, dovodeći u pitanje regularnost takmičenja.
Nedopustivo je da onaj koji zadaje zadatke takođe se i takmiči.
ESS treba da organizuje takmičenja bez i jedne moguće sumnje u njegovu regularnost, sa tačno određenim Pravilnikom donetim pre početka takmičenja.

Predsednik ESS-a Željko Dimović, dužan je da na svaki dopis koji mu uputi klub-sekcija članica ESS odgovori, što on ne čini.
- Krsta Ivanov traži zapisnik sa Skupštine - nema odgovora.
- Krsta Ivanov traži odluku o organizovanju 1. Otvorenog prvenstva Srbije u sastavljanju zagonetka - nema odgovora.
- Enigmatski klub "Piramida" 16.4. podnosi primedbe i predloge u vezi 1. Otvorenog prvenstva Srbije u sastavljanju zagonetka.
Odgovor stiže 30.4. u kojem se navodi da se javio samo 1 član Predsedništva Zoran Radisavljević, što je netačno jer su se još javili Voja Dodevski, Vladimir Šarić i Krsta Ivanov.
U trenutku podnošenja predloga EK "Piramide", nije još bilo formirano novo Predsedništvo (formirano je tek 19.4.), već je bilo aktuelno staro, tako da su pravo glasa imali V. Šarić i K. Ivanov, a nije imao pravo glasa Z. Radisavljević.
U toj odluci stoji sledeće, da se predlozi EK "Piramide" ne prihvataju, a prihvata se izmena načina bodovanja. Dakle, ponovo je doneo SAMOSTALNO odluku, a glasao je samo jedan član Predsedništva, a odluku doneo Željko Dimović, on sve može.
U samoj odluci, ponovo samovoljno donosi da će zadaci za 3. i 4. kolo ostaju isti (a niko nije ni stavio primedbu na 3. i 4. kolo jer Predsedništvo ni ne zna koji će zadaci biti). U odluci nema Pouke o pravnom leku (znači ne mogu da uložim žalbu).
- 7.5. dopis Predsedniku šalje EK "Piramida" - odgovora nema.
- 9.5. dopis svim članovima Predsedništva šalje EK "Piramida" u kojem predlaže da Predsednik Željko Dimović dostavi izvode.
Pošto se glasovi naprosto gube, stavljam dopis na blog Saveza, i kako koji član Predsedništva glasa, objavljujem na blogu.
Javlja se 5 članova Predsedništva, a naknadno se javlja Predsedništvo ED "Đorđe Natošević".
- 10.5. EK "Piramida" šalje Predsedniku dopis da donese odluku o usvajanju predloga EK "Piramide", od 9.5 - odluke nema, a nema ni izvoda. 17.5. Željko Dimović šalje dopis članovima Predsedništva u kome ih obaveštava da ako žele da im pošalje uzvode, da mu pišu mejlom čime ponovo čini grubu povredu Statuta. Morao je da donese odluku ili se prihvata ili ne prihvata predlog EK "Piramide".
- U međuvremenu ponovo krši Statut, 14.5. produžava rok slanja anagrama ponovo bez odluke Predsedništva.
Po svemu ovome ispada, da nas 6 članova Predsedništva uopšte nismo ni potrebni, jer on sve sam može da odluči.

Izbegava da dostavi svim članovima Predsedništva izvode iz banke, iako je 7 od 8 članova Predsedništva glasalo "ZA". Ovde je zanimljivo da je i Predsedništvo ED "Đorđe Natošević" glasalo da se izvodi dostave članovima Predsedništva.
Čim se nešto izbegava dati, onda je to naravno sumnjivo.
Inače, ja sam Dimoviću 17.8.2018. poslao 15.000 dinara (od Srpskog Telegrafa) za nagrade u Sremskoj Mitrovici, a on je isplatio 3x2.000 dinara, tako da ne znam gde je nestalo 9.000 dinara.
O ovoj uplati imam dokaz - uplatnica i sms gde ga obaveštavam za šta mu je novac poslat.
Sumnjam da je ED "Đorđe Natošević" platio članarinu za zadnje 3 godine, čak sam ubeđen da nije. A znate da je isključio EK "Srem" iz Saveza zbog ne plaćanja članarine, tako da postoji mogućnost da i oni (ED "Đorđe Natošević") nisu članovi Saveza.
Prošle i ove godine svim se silama trudio da se Skupštine ne održe, jer ne treba, po njemu, da se troši novac na gluposti. Da nije bilo mene, koji sam insistirao da se one održe, Skupštine su i bile.
Ja sam prestao da mu dajem 5.000 od Srpskog Telegraf, bez odluke Predsedništva na čega će taj novac biti potrošen. Skupljam sredstva za Susrete enigmata i Skupštinu za sledeću godinu.

Inače po članovima 16 i 17 Statuta ESS-a, odluku o isključenju nekog člana donosi Predsedništvo, a ukoliko se ovaj predlog prihvati, Željku Dimoviću prestaje dužnost Predsednika (član 29 Statuta ESS-a) i njegovu dužnost preuzima Podpredsednik (član 30 Statuta ESS-a) Ljubiša Banović, do naredne Skupštine gde bi bio izabran novi Predsednik.
Zanimljivo je sa kojim entuzijazmom Željko Dimović i dalje želi da bude Predsednik Saveza.
Mislim, da je vreme da izaberemo novog Predsednika koji će raditi na zbližavanju svih enigmata, a ne na njihovom razdruživanju.
Ostale njegove greške iz prošlosti nisam ovde ni navodio, svi ih znate, a ima ih mnogo.

Pošto je Krsta Ivanov izneo primedbu da 2 člana Predsedništva koji predstavljaju Sekcije, moraju međusobno da se konsultuju sa preostala dva člana Sekcija koji nisu članovi Predsedništva, ovaj predlog će biti poslat, pored članovima Predsedništva i Krsti Ivanovu (EK "Bor") i Vladimiru Šariću (EK "Srem"). Tako da predstavnici Sekcija Krsta Ivanov, Voja Dodevski, Sreten Perić i Vladimir Šarić treba da se međusobno dogovore oko glasanja, i da njihove odluke izglasaju Sreten Perić i Voja Dodevski.

Molim sve članove Predsedništva da glasaju po svom nahođenju, ako želite da se Željko Dimović i dalje bahato ponaša vi onda glasajte protiv predloga EK "Piramide", a ako želite neke promene na bolje, onda glasajte za predlog EK "Piramide". Samo Vam napominjem da ako glasate protiv predloga EK "Piramide", kako će tek onda da se bahato ponaša Željko Dimović, biće ono, ne može mi niko ništa.

Radi uvida u tok glasanja, molim Vas da svoj glas pošaljete na adrese svih članova Predsedništva, kao i na mejlove K.Ivanova i V.Šarića, jer u protivnom glasovi mogu da se ZAGUBE kod Predsednika.

Molim Vas da obavezno glasate.


Predsednik EK "Piramida"
Mile Janković

Dopis Predsednika ESS-a


Енигматски савез Србије                                                                          ПРЕДСЕДНИШТВО                                                                                                 Сомбор, 17.05.2019. године                                                                                      03/2019
Предмет: Допис члановима Председништва
Поштовани,
као председник ЕСС везано за последња дешавања, констатујем и предлажем следеће:
1.     Од када сам преузео функцију председника све што је везано за рад ЕСС било је транспарентно свим члановима Председништва, односно свим члановима савеза. Наравно да свака чланица ЕСС има право да тражи одређена објашњења и добије адвекатан одговор, али не на начин на који то ради члан Председништва Миле Јанковић.
2.     Питање финансијског стања у ЕСС је питање чланова, а финансијски извештај се уредно подноси сваке године на Скупштини. Уколико чланови Председништва сматрају да треба да им доставим тражене изводе и стање у каси, молим их  да пошаљу допис у писаној форми на мејл савеза, а не да Миле Јанковић пребројава гласове на блогу ЕСС који је узурпирао за изношење сопствених мишљења.
3.     Господин Јанковић директно наноси штету раду Председништва ЕСС пошто на блогу ЕСС износи неистине против председника савеза а везано за исплату хонорара. У прилогу Вам шаљем два последња извода из банке где се види да је хонорар од Рингијера уплаћен дана 08. маја,  а да сам ја новац проследио дана 16. маја, само из разлога пошто сам од 08-14. маја био на путовању у Италији.
4.     Сматрам да све грешке, уколико их је било, треба решити на првој следећој седници Председништва, која ће бити одржана на следећим СЕС.
                                                                                  председник ЕСС
                                                                                  Жељко Димовић

...........................................................................................................
1. Ništa nije transparentno i EK "Piramida" ne dobija nikakav odgovor.
2. Ti nema šta da tražiš od drugih članova Predsedništva, već da usvojiš ili odbiješ Predlog koji ti je uputila EK "Piramida", a ti to nisi uradio, čime si ponovo grubo povredio Statut.
3. Očigledno da ti ništa ne čitaš, a tako je to kada ti Zoran Radisavljević piše dopise, a ti i ne znaš šta je on napisao.
Naime, u dopisu ED "Đorđe Natošević" od 14.5. piše da Mile Janković preti da će kolege ostati bez honorara.
Na to sam Vam ja odgovorio, citat: Kome sam ja rekao da neće dobiti honorar?
Sve honarare za Srpski Telegraf do marta (a to je zadnji plaćeni mesec) su isplaćeni.
Da li si ti isplatio honorare za Blic (mart mesec)??, ja nisam dobio.

Gde ja to iznosim neistine u vezi isplate honorara, samo sam postavio pitanje da li si ti isplatio honorare, pošto ste mene prozvali po tom pitanju.
4. Ovo me ne interesuje, pošto EK "Piramida" podnosi predlog da se isključiš iz Saveza, pa se ti brani kako hoćeš.

среда, 15. мај 2019.

I DALJE NISMO DOBILI IZVODE

Predsednik ESS-a Željko Dimović i dalje ne dostavlja izvode, iako je sedam od osam članova Predsedništva glasalo za predlog EK "Piramide" (glasali su čak i predstavnici ED "Đorđe Natošević, jučerašnjim dopisom).
Honorare za radove objavljene u dnevnim novinama "Blic" za mesec mart, Dimović takođe još nije isplatio.
Ne treba biti mnogo pametan pa shvatiti zašto NE DOSTAVLJA IZVODE.
Ali zato je ponovo doneo jednu samostalnu odluku bez odluke Predsedništva ESS-a.
Naime, produžio je rok za slanje anagrama, NARAVNO bez odluke Predsedništva. 
Izgleda da uopšte nije čitao tekst koji je napisao Miroslav Lazarević objavljen na blogu Saveza.

уторак, 14. мај 2019.

Pismo Predsednišva ED "Đorđe Natošević"


Predsedništvo ED „Dr Đorđe Natošević“
Sombor, 14.05.2019. godine
01/2019


Predmet: Dopis EK „Piramida“


Povodom nedavnog dopisa EK "Piramida", u kome je iznet zahtev da članovi Predsedništva ESS dobiju uvid u finansijsko poslovanje saveza, ED "Dr Đorđe Natošević" se slaže da kolege imaju pravo na takav zahtev i predsednik ESS Željko Dimović će svim članovima Predsedništva ESS poslati traženu dokumentaciju. To bi svakako bilo urađeno i ranije da predsednik ESS nije bio na putovanju u Italiji. Mada nam nije jasno otkud naprasno takav zahtev, kad je na Skupštini ESS održanoj u martu ove godine jednoglasno usvojen finansijski izveštaj za prošlu godinu.

Ono sa čime se ne slažemo jesu uvredljive opaske protiv istaknutih članova našeg društva, koje Mile Janković ne iznosi na svom privatnom blogu, nego za tu svrhu koristi sajt ESS. Zanimljivo da je Mile Janković nedavno kritikovao bivšeg administratora sajta Dragana Lojanicu, a sad se i sam ponaša kao da je on vlasnik sajta ESS. Kolega Janković izgleda da je zaboravio koje su njegove nadležnosti, pa se još bavi i nekakvim javnim prebrojavanjem glasova, što ne bi smeo da radi dok je glasanje o njegovom predlogu u toku, a osim toga, sekretar saveza nije osoba kojoj članovi Predsedništva ESS treba da šalju svoje mišljenje o iznetom zahtevu EK "Piramida" (nego se to radi na adresu aktuelnog predsednika). Možda nekome ovakvo preskakanje hijerarhije deluje kao sitna greška u koracima, ali nama se čini da kolega Janković hoće da pokaže da je on gazda saveza, pogotovo što je već javno izneo pretnju da će kolege ostati bez honorara.

Budući da će uskoro biti organizovana Enigmatska kolonija u Somboru, pozivamo sve članove predsedništva da budu naši gosti, pa možemo tamo na miru razgovarati o aktuelnim problemima i smiriti ovu tenziju koja je, po našem mišljenju, potpuno nepotrebno stvorena, jer ED "Dr Đorđe Natošević" ni sa čim nije oštetio ni savez, ni EK "Piramida" ni kolegu Jankovića. Želimo sa svim enigmatama da imamo dobru i korektnu saradnju, ali do nje ne može doći ako pojedinci iznose lažne optužbe o nameštanju takmičenja ili čak iznose nekakve pretnje i ucene.
                                                                           
                                                     
                                                          Predsedništvo ED „Dr Đorđe Natošević“

..........................................................................................................................
Sve si napisao samo NISI POSLAO IZVODE.
Ko je rekao da nije usvojen finansijski izveštaj? ali takođe on i ne mora da bude istinit. Sve će se to videti iz izvoda.

To što ja prebrojavam glasove je zato što se kod tebe glasovi naprasno gube. Voja Dodevski je glasao za predlog Piramide a nigde ga nema. Takođe glasali su i Šarić i Ivanov koji su tada bili članovi Presedništva.
Po tebi glasao je samo Zoran Radisavljević, pa su neki predlozi odbijeni a neki usvojeni. Pa ko je glasao za njih??
Samostalno si ih TI IZGLASAO.

Ja mislim da si ti zaboravio svoje obaveze da se moraš JAVITI na svaki zvanični dopis, evo i sada VRDAŠ da pošalješ izvode iz banke. SVE SAM ODLUČUJEŠ, gde ti je odluka da ED "Đorđa Natoševića" rukovodi takmičenjem? NEMA JE.
Ne javljaš se kao Predsednik ESS-a, već kao Predsednik ED "Đorđa Natoševića".

Zato šalji što pre izvode, za ostalo ćemo lako.
                                                     Mile Jankovićпетак, 10. мај 2019.

Upućen dopis Željku Dimoviću


Predsedniku ESS-a Željku Dimoviću, upućen dopis da donese odluku o usvajanju predloga EK "Piramida", kao i da svim članovima Predsedništva ESS-a dostavi sve izvode iz banke tekućeg računa ESS-a.

---------------------------------------------------------
Do danas (13.05.), predsednik ESS-a Željko Dimović se nije javio (nije dostavio izvode iz banke), tako da ćemo mu ostaviti vreme do nedelje 19.05. da dostavi izvode.
Ako ne dostavi izvode do navedenog datuma, počećemo da preduzimamo druge mere protiv njega.

Pismo Miroslava Lazarevića


Поштзовани,
Као члан Председништва ЕСС – а, везано та последња дешавања у српској енигматици, констатујем и предлажем следеће:

1. Све што је везано та рад ЕСС – а мора бити транспарентно свим члановима Председништва, односно свим члановима ове организације. Самим тим, свака чланица ЕСС – а има право да тражи одређена објашњења, али мора да добије и адекватан одговор у релативно кратком времену.

2. Питање финансијског стања у овој организацији је питање свих њених чланова, али како ће се и када подносити финансијски извештаји ипак треба одлучити на Скупштини ове организације, а привремено решење везано за ово може донети и њено Председништво, али на иницијативу руководства ЕСС – а. Ово не значи да по појединачним захтевима не треба одмах реаговати, ако су утврђени одређени пропусти.

3. Свака активност коју покреће ЕСС, уколико то већ раније није учињено, мора бити поткрепљена одлуком Скупштине или Председништва ЕСС – а и мора бити јавно објављена на сајту ове организације. Одлуке Председништва, које ће се верификовати на првој Скупштини,  морају бити донете исто транспарентно, путем састанака или путем консултовања чланова Председништва телефонским или електронским путем.

4. Све грешке, уколико их је било, не треба решавати ретроактивно, већ треба да буду поука за будући рад и убудуће све одлуке доносити преко тела која су Статутом ЕСС – а одређена да решавају ту проблематику.

5. Не треба заборавити да чланство ЕСС – а очекује од ове организације да она у потпуности буде у функцији даљег развоја српске енигматике и лакшег и бољег рада српских енигмата, па треба искључити све сујете и заједничким снагама деловати у том смеру.Уз искрене жеље за даљи успешан рад, срдачни поздрави

Мирослав Лазаревићчетвртак, 9. мај 2019.

Dopisi EK "PIRAMIDA" Predsedništvu ESS-a

EK "Piramida" dostavio je dva dopisa Predsedništvu ESS-a.

Evo prvog

Enigmatski klub "Piramida"
Novi Sad, 07.05.2019.
04/2019

Predlog Predsedništvu ESS-a.

Predsednik ESS-a predložio je iznose nagrada za 1. Otvoreno prvenstvo Srbije u sastavljanju zagonetka. EK "Piramida" na ovo pitanje ne može da odgovori jer nema uvid u finansijsku situaciju ESS-a.

Zato predlaže sledeće:

Da predsednik ESS-a, svim članovima Predsedništva, dostavi trenutni finansijski izveštaj sa stanjem na tekućem računu kao i u blagajni ESS-a.
Takođe da dostavi predviđene troškove koje će ESS imati do Susreta enigmata.
Tek kada dobijemo ove podatke, možemo da odlučimo koliko je ESS u stanju da odvoji za nagrade.

Molim da se svi članovi Predsedništva izjasne po ovom predlogu.
Predsednik EK "Piramida"
Mile Janković
............................................................................................................................

Evo i drugog dopisa
Enigmatski klub "Piramida"

Novi Sad, 09.05.2019.
05/2019

Predlog Predsedništvu ESS-a.

Enigmatski klub "Piramida"
predlaže da Predsednik ESS-a Željko Dimović, dostavi svim članovima Predsedništva ESS-a izvode iz banke računa ESS-a od kada je preuzeo dužnost Predsednika ESS-a. Takođe, predlaže da ubuduće kako koji izvod dobija od banke da isti dostavi članovima Predsedništva ESS-a.
EK "Piramida" ovo traži radi uvida u finansijski transakcije ESS-a, i radi kontrole rada Predsednika ESS-a.

Molim da se svi članovi Predsedništva hitno izjasne po ovom predlogu, kako bi mogli da znamo tačnu finansijsku situaciju ESS-a.
Predsednik EK "Piramida"
Mile Janković

............................................................................................................
Ostajemo da čekamo da Predsednik ESS-a dostavi tražene podatke.
понедељак, 6. мај 2019.

KOMENTARI NA INTERNETU

Evo nekih komentara na internetu koja se odnose na 
1. Otvoreno prvenstvo Srbije u sastavljanju zagonetka
Анониман Анониман је рекао...
Zorane, daješ pogrešan komentar. Nije stvar u tome da li se na nekom konkursu ili takmičenju mogu osvojiti veliki novci ili bilo kakva odličja ili samo neki plasman koji nije bogzna koliko bitan. Stvar je u tome što se na tim takmičenjima smatra da nije etički i pošteno da učestvuje onaj koji planira, organizuje i sprovodi ta takmičenja, jer će uvek postojati sumnja da je takmičenje namešteno upravo u njegovu korist. Tačno je to da si organizovao i priredio mnoga takmičenja (u tvom slučaju svim tim takmičenjima ti narcisoidno i egohvalospevno daješ epitet da su "vrhunska", "sjajna" itd.), a još je tačnije da si na mnoga od njih bio pobednik ili osvajao visoka mesta na tabeli, sve u cilju da se onda sutradan hvališ kako si veliki majstor i odneo toliko i toliko pobeda i postizao toliko i toliko visokih plasmana. I nije uopšte tačno da upravo zbog tvojih učestvovanja na tim takmičenjima podižeš njihov rejting. Naprotiv, mnogi istakniti enigmate, baš zbog toga i zbog tebe ne učestvuju na pojedina takmičenja. Isuviše si dobro poznat takvim ujdurmama u enigmatskom svetu u Srbiji, pa i šire, zato na mnoga mesta i nisi omiljen. Čak i onda kad istinski i pravim kvalitetom zaslužiš nagradu i čast, mnogi sa podozrenjem gledaju na to i uvek im pada na pamet da tu nisu čista posla, jer notorna je stvar i istina da ti vapiš samo za slavu, hvalisanje i nadmenost. Tebi je bitna samo pobeda i visok plasman i ništa drugo. Ne uspeš li, onda su krivi žiri-suci, jer ko su oni, nisu ti dorasli.

Zato, spusti se malo na zemlju, nisi samo ti kvalitetan enigmata u Srbiji. Imaš prava da se dičiš ako organizuješ neko (vrhunsko ili sjajno) takmičenje, ali nemoj da tražiš da i pobediuš na njemu.

Etika i savest ti uopšte nisu jaka strana, čak i uopšte ih nemaš. Ali zato sujeta ti je vrhunski "kvalitet". Narcis si, ali upamti i narcis je cvećka, pa i ona uvene.

Saša
...............................................................................................................
Анониман је рекао...
Ako mislite da je normalno to što Zoran Radisavljević rukovodi natjecanjem i osobno zadaje anagrame, a onda poziva druge da pokušaju da ga nadmaše, onda dobro.

PISMO EK "PIRAMIDA" poslato Predsedništvu ESS-a

Pošto je stigla odluka Predsednika, u kojoj nije adekvatno odgovoreno na pismo EK "Piramida", ovde dajem kompletno pismo kako je otišlo u Predsedništvo.Enigmatski klub "Piramida"
Novi Sad, 16.04.2019.
01/2019

Dopis članovima Predsedništva ESS-a

Kao što je poznato ESS je organizovao 1. Otvoreno prvenstvo Srbije u sastavljanju zagonetka, završeno je 1. kolo, a u toku je 2. kolo.
Nakon 1. kola i početka 2. kola primećene su mnoge nepravilnosti u organizovanju ovog takmičenja.

Predsedništvo ESS-a je donelo odluku o organizovanju ovog takmičenja i ništa više, nije bilo nikakvog dogovora o vrsti zadataka koji će se sastavljati, žiriju, načinu bodovanja, dužini trajanja samog takmičenja, nagradama........
ED "Đorđe Natošević" samovoljno kreće sa takmičenjem, sa nekim svojim pravilima bez odluke Predsedništva ESS-a.

Tako imamo da zadatke priprema Zoran Radisavljević koji se ujedno i takmiči, određuje žiri u kojem 8 od 10 članova nisu članovi ESS-a, vrši neko čudno bodovanje po kojem prvoplasirani dobilja 5 bodova, pa onda trojica dobijaju 3 boda, sledeća trojica 2 boda i trojica 1 bod.
Ovakvo bodovanje nisam video u životu, totalna glupost.
Samo još da su proglasili pobednika, i onda bi ovo prvenstvo bilo kompletno.

Ne stoji primedba ED "Đorđe Natošević" da malo kolega, članova ESS-a prihvata obaveze, pa kako da ih prihvati kada ih niko nije ništa ni pitao?

Zbog svega gore navedenog EK "Piramida" predlaže Predsedništvu ESS-a sledeće:
1. Da se Zoran Radisavljević diskvalifikuje sa Prvenstva zbog zloupotrebe položaja (sastavlja zadatke i učestvuje u takmičenju).
2. Da se bodovi koje je Zoran Radisavljević osvoji u 1. kolu brišu iz tabele za Generalni plasman.
3. Da Predsedništvo odredi žiri isključivo od članova ESS-a.
4. Da se donese odluka o bodovanju (predlog EK "Piramida" je 12, 10, 8......)
5. Da se donese odluka o narednim zadacima na Prvenstvu.
6. Da se donese odluka o nagradama (Prvenstvo nije trebalo ni početi bez da se donese odluka o nagradama).

Molim članove Predsedništva da se hitno izjasne po ovim pitanjima.


Predsednik EK "Piramida"
Mile Janković


EVO I ODLUKE 
Енигматски савез Србије                                                                          ПРЕДСЕДНИШТВО                                                                                                 Сомбор, 30.04.2019. године                                                                                      02/2019
Поштовани,
након двонедељног ишчекивања одговора од чланова Председништва ЕСС поводом дописа ЕК „Пирамида“ од 16.04.2019. године, будући да се нико није јавио мејлом сем Зорана Радисављевића доносим следеће
О Д Л У К Е
1.    Не прихвата се предлог ЕК „Пирамида“ о дисквлификацији Зорана Радисављевића (десеточлани међународни жири коректно је урадио свој део посла и није било никакве нерегуларности )
2.    Зоран радисављевић може да настави такмичење,  а од 3. кола улогу домаћина преузеће особа коју одреди Председништво
3.    Не прихваа се предлог да се Зорану Радисављевићу бришу бодови из генералног пласмана
4.    Належе се члановима Председништва да се изјасне до 01. јуна и предложе ко да чини жири за оцењивање анаграма
5.    Усваја се предлог ЕК „Пирамида“ да у наставку такмичења судије гласају по систему 12, 10, 8, 7, 6, 5, ... бодова бирајући 10 најбољих радова. Бодовање за генерални пласман остаје како је било и првобитно
6.    Што се тиче задатака за наредна два кола, остају ребус и укрштеница са асоцијацијом. Тему за ребус и формат укрштенице са асоцијацијом  даће колега који преузме улогу домаћина до краја такмичења
7.    Предлажем да три најуспешнија такмичара сваког кола добију књиге и дипломе, а да се најуспешнијама у генералном пласману доделе новчане награде од 7000, 5000 и 3000 динара

С поштовањем,           
                                                                                              председник ЕСС
                                                                                             Жељко ДимовићPredsednik i dalje tera po svome, nikoga ništa ne pita, sve radi i odlučuje sam.
Kao prvo vidi se da je pismo poslato 16.04.2019. dakle dok je još bilo staro Predsedništvo, a novo je formirano tek 19.04.2019.
Po ovome, ovo je trebalo da rešava stari saziv Predsedništva, jer u trenutku slanja pisma ono je još bilo merodavno.
Od starog Predsedništva javili su se Krsta Ivanov, Vladimir Šarić i Voja Dodevski, i svi su glasali za predlog EK "Piramida", uz konstataciju da je Voja Dodevski član i novoizabranog Predsedništva, ali se njegov glas negde izgubio.

Kada se pogleda obrazloženje odluke, vidi se da uopšte nije odgovoreno po tačkama kako su glasili predlozi EK "Piramida", već po nekom Predsednikovom "pravilu".

Idemo redom, po predlozima koje je dostavila EK "Piramida"

1. Da se Zoran Radisavljević diskvalifikuje sa Prvenstva zbog zloupotrebe položaja (sastavlja zadatke i učestvuje u takmičenju).

Odluka
Не прихвата се предлог ЕК „Пирамида“ о дисквлификацији Зорана Радисављевића (десеточлани међународни жири коректно је урадио свој део посла и није било никакве нерегуларности ).

Spominje se žiri kojeg nema u predlogu, ali zato se ne spominje što Zoran Radisavljević sastavlja zadatke i učestvuje u takmičenju, to je sve ispravno.
Nedopustivo je da jedna osoba SASTAVLJA ZADATKE I UČESTVUJE U TAKMIČENJU, to Vi možete da radite na vašem ličnom takmičenju.

Odluka
Належе се члановима Председништва да се изјасне до 01. јуна и предложе ко да чини жири за оцењивање анаграма.

Pazite sad ovo, "ON" ne predlaže već NALAŽE.

Odluka
Усваја се предлог ЕК „Пирамида“ да у наставку такмичења судије гласају по систему 12, 10, 8, 7, 6, 5, ... бодова бирајући 10 најбољих радова. Бодовање за генерални пласман остаје како је било и првобитно.

Kako može da se nešto usvoji, kada je samo jedan član Predsedništva glasao?
Pa može kada je Predsednik Željko Domović, nehaje on za ostale članove Predsedništva.

Odluka
Што се тиче задатака за наредна два кола, остају ребус и укрштеница са асоцијацијом. Тему за ребус и формат укрштенице са асоцијацијом  даће колега који преузме улогу домаћина до краја такмичења.

Još jedna samostalno doneta odluka Željka Dimovića.
Naravno tu su i odluke (njegove) da zadaci ostaju isti, šta tu mi ostali ima da se mešamo,
jedino je predložio za nagrade, sve ostalo je SAMOVOLJA jednog Dimovića.
Naravno na kraju odluke nema Pouke o pravnom leku. Nemam kome da se žalim.
Tako on misli.

I za kraj
NEMOJTE DA UČESTVUJETE NA
1. Otvorenom prvenstvu Srbije u sastavljanju zagonetka
JER TO NIJE TAKMIČENJE ESS-A
(ako i učestvujete treba da znate da je to privatno takmičenje Željka Dimovića i Zorana Radisavljevića)

четвртак, 2. мај 2019.

STATUT ESS-a

Pošto su mnogi tražili da se na blog Savez stavi novi Statut, a pošto ga ja nemam, možete ga preuzeti sa APR-a OVDE

Statut se nalazi pod OBJAVLJENI DOKUMENTI