понедељак, 08. јун 2020.

Dopis Krste Ivanova

IDEMO LI U NIŠ?
Idemo!
Prema sopštenju organizatora jubilarnog 20. SES-a u Nišu,  u terminu 14-15-16. avgust 2020., daje se spisak, do sada prijavljenih, učesnika:
1.- Marjan Radaković,
2.- Vidoje Stefanović,
3.- Sača Čolaković,
4.- Miroslav Cvetković,
5.- Zoran Milunović
6.- Branislav Golubović,
7.- Aleksandar Nagorni
8.- Nikola Čolić
9.- Krsta Ivanov
10.- Radomir Matić,
11.- Zoran Milošević,
12.- Miroslav Lazarević
13.- Zorica Jakovljević-Lazarević
14.- Duško Lazić,
15. Slavko Bovan,
16.- Nebojša Vučinić
17.- Željko Dimović
       Evo i novoprijavljenih za 20. SES - Niš:
18. Gordana Jovanović Šarić, Šimanovci
19. Vladimir Šarić, Šimanovci
20. Dragiša Jovanović, Ruma
21. Jovan Vuković, Nova Pazova, volju ima ali pod uslovom da nadje autoprevoz
22. Živadin Jovanović, Češljeva Bara
Dopuna:
23. Nikola Petkovski, Skoplјe
24. Voja Dodevski, Valјevo,
25. Dragica Dodevski Valјevo,
26. Milosav Marjanović, Valјevo
27.Milenka Marjanović, Valјevo
28. Verolјub Babić, Kocelјeva
29. Slavica Babić, Kocelјeva
30. Ljubiša Banović, Beograd


Enigmatska družina polako se okuplja.
Pozdrav. Krsta
 Pozivam kolege enigmate da prijave svoje učešće.
Enigmatski pozdrav!
08.06.2020.                                                                                                                       Krsta Ivanov

Dostavljeno:
ESS
Sajt ESS,
Blog Enigmoteka,
Blog Miroslava Cvetkovića
Blog ESS,
Blog TIO
Blog Nova zagonetka

2 коментара:

Krsta је рекао...

Evo i novoprijavljenih za 20. SES - Niš:
18. Gordana Jovanović Šarić, Šimanovci
19. Vladimir Šarić, Šimanovci
20. Dragiša Jovanović, Ruma
21. Jovan Vuković, Nova Pazova, volju ima ali pod uslovom da nadje autoprevoz
22. Živadin Jovanović, Češljeva Bara

Enigmmatska družina polako se okuplja.
Pozdrav.

Krsta је рекао...

Dopuna:
23. Nikola Petkovski, Skoplјe
24. Voja Dodevski, Valјevo,
25. Dragica Dodevski Valјevo,
26. Milosav Marjanović, Valјevo
27.Milenka Marjanović, Valјevo
28. Verolјub Babić, Kocelјeva
29. Slavica Babić, Kocelјeva
30. Ljubiša Banović, Beograd
Pozivam kolege enigmate da prijave svoje učešće. Rok je 10. jul 2020.
Enigmatski pozdrav!
16.06.2020. Krsta Ivanov