четвртак, 18. фебруар 2021.

ZAPISNIK


  

Број: 01/2021                                                                                                                                                               Дана: 18.02.2021. године

       З А П И С Н И К

сa седнице Председништва Енигматског савеза Србије, одржане 16.02.2021.  године са почетком у 11.00 часова у просторијама хотела „Мажестик“ у Београду.

Присутни: Мирослав Лазаревић, Љубиша Бановић, Сретен Перић, Миле Јанковић и Жељко Димовић

Оправдано одсутни: Воја Додевски и Зоран Радисављевић

Седницу је сазвао и отворио Жељко Димовић, председник ЕСС, пошто је констато-вао да постоји довољна већина за пуноважно одлучивање, предложио је следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

1.    Доношење одлуке о одржавању Изборне скупштине ЕСС

2.    Припреме за 20. Сусрете енигмата Србије

3.    Текућа питања

 

 

1. Доношење одлуке о одржавању Изборне скупштине ЕСС

 

Миле Јанковић је предложио да се Изборна скупштина одржи путем мејлова и смс порука, док су Мирослав Лазаревић и Жељко Димовић предложили да се она одржи на овогодишњим Сусретима енигмата. Овакав предлог послали су у својим дописима Воја Додевски и Зоран Радисављевић.

Након дискусије донета је ОДЛУКА да се Изборна скупштина ЕСС одржи на 20. Сусретима енигмата Србије, са ТРИ гласа ЗА (Лазаревић, Перић и Димовић) и ДВА гласа ПРОТИВ (Јанковић и Бановић).

Мирослав Лазаревић је предложио да се мандат председнику Димовићу продужи до одржавања Изборне скупштине.

Након дискусије донета је ОДЛУКА да се мандат садашњем председнику продужава до Изборне скупштине, са ТРИ гласа ЗА (Лазаревић, Перић и Димовић) и ДВА гласа ПРОТИВ (Јанковић и Бановић).

Мирослав Лазаревић је предложио да се чланарина према ЕСС уплати до 31. маја текуће године, како би се утврдио састав делагата Изборне скупштине. Предлог је усвојен једногласно. 

    Дат је предлог за измене Статута и састава Председништва ЕСС.

Предложено је да сваки клуб даје одређен број чланова у Председништво према броју чланова клуба, а свака секција по једног члана.

Донета је ОДЛУКА је да се сви предлози за измене Статута и састава Председништва доставе Председништву које ће донети одлуку и дати на усвајање Скупштини.

Одлучено је да се упути допис клубовима и секцијама да дају предлоге за председника ЕСС за наредни мандат.

2. Припреме за 20. Сусрете енигмата Србије

 

Председник Димовић је известио присутне о условима за одржавање СЕС.

Будући да су због епидемиолошке ситуације отежани услови за организацију Сусрета енигмата Србије предложено је да буде организовано барем неко једнодневно окупљање, на којем би осим скупштине ЕСС било одржано и такмичење у решавању загонетака. Уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала СЕС би били одржани током лета, у трајању од два или три дана.

Неки од предлога за место одржавање 20. СЕС били су Београд, Нови Сад, Смедерево, Тара.

3. Текућа питања

Мирослав Лазаревић је присутнима говорио о „загонетној суботи“ као Дану енигматике и о историјским разлозима за избор овог датума.  Пошто ове године загонетна субота пада на 13. март, дат је предлог да се тога дана окупе енигмати барем из Београда и симболично обележе овај битан датум.

Зоран Радисављевић је у свом допису предложио да се организује 2. Отворено првенство Србије у састављању загонетака у форми конкурса од четири кола.

На предлог председника Димовића донета је једногласна ОДЛУКА (Јанковић  и Бановић ниси били присутни) да домаћин овогодишњег првенства буде Сретен Перић и ЕС „Изазов“.

 

                                                                                        Жељко Димовић

                    председник Енигматског савеза Србије

OBAVEŠTENJE

Pošto nismo dobili dovoljan broj glasova (imamo 3 od potrebnih 5), obaveštavam članove ESS-a da se Izborna Skupština ESS-a neće održati (glasanje neće biti putem imejlova) i da Željko Dimović ostaje predsednik ESS-a do daljnjeg, naravno bez izbora. Ovakav ishod možete da zahvalite Krsti Ivanovu, Miroslavu Lazareviću, Voji Dodevskom i Sretenu Periću. 

Srećno Vam bilo sa ovakvim Predsednikom.

петак, 12. фебруар 2021.

Poziv Predsednicima enigmatskih klubova

POZIV

predsednicima enigmatskih klubova i sekcija, Sretenu Periću (ES Izazov), Krsti Ivanovu (EK Bor), Voji Dodevskom (ES Valjevo), i Miroslavu Lazareviću (ED Nova Zagonetka)

Pozivam Vas da glasate za Predlog EK Piramida, da se Izborna skupština Enigmatskog Saveza Srbije održi onlajn putem (da glasanje bude putem imejlova).

Trenutno imamo 3 kluba-sekcije koji su glasali za predlog EK Piramida, a to su:

EK Piramida, EK Srem i UE Vuk Karadžić.

Potrebna su nam još 2 glasa, i nadam se da ćemo uspeti da ih dobijemo od Vas.

Predlog EK Piramida je sasvim korektan i ispravan što se tiče bezbedonosnih mera, sedite kod kuće i glasate putem imejl. Kako imamo 57 članova ESS-a sa pravom glasa, ovo bi bilo najmasovnije glasanje za novog Predsednika ESS-a.

Za to vreme aktuelni Predsednik Željko Dimović najavio je sastanak Predsedništa u utorak (16.2.), ignorišući sve bezbedonosne mere (jak medicinski radnik) samo sa jednim ciljem DA SE IZBORNA SKUPŠTINA NE ODRŽI da bi on mogao i dalje da ostane Predsednik, ali bez glasanja. Boji se glasanja jer zna da nema nikakve šanse ako se bude glasalo. Zato ako želite promene, da se izabare novi Predsednik (koji neće biti Željko Dimović) podržite predlog EK Piramida.

OČEKUJEM VAŠ GLAS

Predsednik EK Piramida, Mile Janković

субота, 6. фебруар 2021.

Glasanje za održavanje Izborne skupštine


Na ovom postu biće objavljeni glasovi kako je ko glasao:

- EK "Piramida" je glasala ZA održavanje skupštine 
i njihov kandidat za predsednika je Mile Janković

- Poštovani,

Enigmatski klub "SREM" prihvata inicijativu da se održi izborna Skupština Enigmatskog saveza Srbije u elektronskom obliku (putem imejla).

- EK "Srem"

predsednik

Vladimir Šarić

Dostavljeno M. Jankoviću, K. Ivanovu, S. Periću, Ž. Dimoviću i V. Dodevskom a obavešten je M. Lazarević

- Glasao je i treći klub UE "Vuk Karadžić"
Telefonskim putem svojih članova, većina se izjasnila za:
Prihvatamo predlog EK "Piramida"
Za Predsednika predlažemo Mileta Jankovića iz EK "Piramida".
Udruženje enigmata "Vuk Karadžić"
Radojica Jovičić 

петак, 5. фебруар 2021.

Predlog EK "Piramida"

 


Enigmatski klub "Piramida"

Novi Sad, 05.02.2021.

01/2021

 

Dopis Predsednicima klubova i sekcija članica ESS-a

 

PREDLOG EK "Piramida"

Za održavanje Izborne skupštine Enigmatskog Saveza Srbije

 

EK "Piramida" predlaže da se ove godine, zbog opšte epidemije koronavirusa, Izborna skupština ESS-a održi na daljinu, to jest da se glasnje za izbor novog Predsednika ESS-a, izvrši putem imelova kao i putem sms-ova.

Molim sve predstavnike klubova i sekcija pri glasanju "za" ili "protiv" održavanja ovakve Izborne skupštine, dostave i ime kandidata za Predsednika ESS-a ukoliko ga imaju.

Pravo glasanja bi imali svi članovi ESS-a koji su platili članarinu prošle 2020. godine

 

OBRAZLOŽENJE

Kao što većina enigmata zna, ova 2021. godina je izborna Skupština ESS-a, a pošto se sadašnji Predsednik ESS-a potpuno ućutao, uopšte se ne javlja i koliko ja vidim nema nameru ništa da preduzme, EK "Piramida" predlaže da se Izborna skupština ESS-a održi samo sa jednom tačkom dnevnog reda IZBOR NOVOG PREDSEDNIKA ESS-a, a da se glasanje izvrši putem imejlova i sms-ova.

Pravo glasanja imali bi svi članovi ESS-a koji su platili članarinu za 2020. godinu. Ovaj predlog šaljem na imejl adrese predsednika svih klubova i sekcija, a ne na članove Predsedništva ESS-a jer ono već DVE GODINE nije ni formirano (Željko Dimović nije ga oformio).

Prošle godine članarinu su platili:

EK BOR (6 članova),

EK VALJEVO (6 članova),

ED ĐORĐE NATOŠEVIĆ (12 članova),

EK SREM (3 člana),

EK IZAZOV (8 članova),

EK PIRAMIDA (8 članova),

UE VUK KARADŽIĆ (1 član) ovde treba da se javi Radojica Jovičić da kaže da li je još neko od njihovih članova platio članarinu,

ED NOVA ZAGONETKA (12 članova) Miroslav Lazarević da dostavi spisak članova za koje je plaćena članarina,

1 pojedinični član.

Dakle ukupno 57 članova ESS sa pravom glasa.

Glasalo bi se na sve imejl-adrese predsednika svih klubova i sekcija, da neko ne bi rekao da se nešto nameštalo.

Molim Vas da glasate do 15.02.2021. 23.59.59 kako bi na vreme (ako bude većina "za") mogli da obavestimo sve članove o glasanju za novog Predsednika.

Imejl za ovo glasanje: enigmati.srbije@gmail.com

Na blogu ESS-a obaveštavaćemo članstvo o glasanju za održavanje ovakve Izborne skupštine.

 

Poslato:

Krsta Ivanov

Voja Dodevski – i sajt ESS

Željko Dimović

Vladimir Šarić

Sreten Perić

Radojica Jovičić

Miroslav Lazarević 

 

Predsednik EK "Piramida"

Mile Janković