петак, 5. фебруар 2021.

Predlog EK "Piramida"

 


Enigmatski klub "Piramida"

Novi Sad, 05.02.2021.

01/2021

 

Dopis Predsednicima klubova i sekcija članica ESS-a

 

PREDLOG EK "Piramida"

Za održavanje Izborne skupštine Enigmatskog Saveza Srbije

 

EK "Piramida" predlaže da se ove godine, zbog opšte epidemije koronavirusa, Izborna skupština ESS-a održi na daljinu, to jest da se glasnje za izbor novog Predsednika ESS-a, izvrši putem imelova kao i putem sms-ova.

Molim sve predstavnike klubova i sekcija pri glasanju "za" ili "protiv" održavanja ovakve Izborne skupštine, dostave i ime kandidata za Predsednika ESS-a ukoliko ga imaju.

Pravo glasanja bi imali svi članovi ESS-a koji su platili članarinu prošle 2020. godine

 

OBRAZLOŽENJE

Kao što većina enigmata zna, ova 2021. godina je izborna Skupština ESS-a, a pošto se sadašnji Predsednik ESS-a potpuno ućutao, uopšte se ne javlja i koliko ja vidim nema nameru ništa da preduzme, EK "Piramida" predlaže da se Izborna skupština ESS-a održi samo sa jednom tačkom dnevnog reda IZBOR NOVOG PREDSEDNIKA ESS-a, a da se glasanje izvrši putem imejlova i sms-ova.

Pravo glasanja imali bi svi članovi ESS-a koji su platili članarinu za 2020. godinu. Ovaj predlog šaljem na imejl adrese predsednika svih klubova i sekcija, a ne na članove Predsedništva ESS-a jer ono već DVE GODINE nije ni formirano (Željko Dimović nije ga oformio).

Prošle godine članarinu su platili:

EK BOR (6 članova),

EK VALJEVO (6 članova),

ED ĐORĐE NATOŠEVIĆ (12 članova),

EK SREM (3 člana),

EK IZAZOV (8 članova),

EK PIRAMIDA (8 članova),

UE VUK KARADŽIĆ (1 član) ovde treba da se javi Radojica Jovičić da kaže da li je još neko od njihovih članova platio članarinu,

ED NOVA ZAGONETKA (12 članova) Miroslav Lazarević da dostavi spisak članova za koje je plaćena članarina,

1 pojedinični član.

Dakle ukupno 57 članova ESS sa pravom glasa.

Glasalo bi se na sve imejl-adrese predsednika svih klubova i sekcija, da neko ne bi rekao da se nešto nameštalo.

Molim Vas da glasate do 15.02.2021. 23.59.59 kako bi na vreme (ako bude većina "za") mogli da obavestimo sve članove o glasanju za novog Predsednika.

Imejl za ovo glasanje: enigmati.srbije@gmail.com

Na blogu ESS-a obaveštavaćemo članstvo o glasanju za održavanje ovakve Izborne skupštine.

 

Poslato:

Krsta Ivanov

Voja Dodevski – i sajt ESS

Željko Dimović

Vladimir Šarić

Sreten Perić

Radojica Jovičić

Miroslav Lazarević 

 

Predsednik EK "Piramida"

Mile Janković

Нема коментара: