четвртак, 18. фебруар 2021.

ZAPISNIK


  

Број: 01/2021                                                                                                                                                               Дана: 18.02.2021. године

       З А П И С Н И К

сa седнице Председништва Енигматског савеза Србије, одржане 16.02.2021.  године са почетком у 11.00 часова у просторијама хотела „Мажестик“ у Београду.

Присутни: Мирослав Лазаревић, Љубиша Бановић, Сретен Перић, Миле Јанковић и Жељко Димовић

Оправдано одсутни: Воја Додевски и Зоран Радисављевић

Седницу је сазвао и отворио Жељко Димовић, председник ЕСС, пошто је констато-вао да постоји довољна већина за пуноважно одлучивање, предложио је следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

1.    Доношење одлуке о одржавању Изборне скупштине ЕСС

2.    Припреме за 20. Сусрете енигмата Србије

3.    Текућа питања

 

 

1. Доношење одлуке о одржавању Изборне скупштине ЕСС

 

Миле Јанковић је предложио да се Изборна скупштина одржи путем мејлова и смс порука, док су Мирослав Лазаревић и Жељко Димовић предложили да се она одржи на овогодишњим Сусретима енигмата. Овакав предлог послали су у својим дописима Воја Додевски и Зоран Радисављевић.

Након дискусије донета је ОДЛУКА да се Изборна скупштина ЕСС одржи на 20. Сусретима енигмата Србије, са ТРИ гласа ЗА (Лазаревић, Перић и Димовић) и ДВА гласа ПРОТИВ (Јанковић и Бановић).

Мирослав Лазаревић је предложио да се мандат председнику Димовићу продужи до одржавања Изборне скупштине.

Након дискусије донета је ОДЛУКА да се мандат садашњем председнику продужава до Изборне скупштине, са ТРИ гласа ЗА (Лазаревић, Перић и Димовић) и ДВА гласа ПРОТИВ (Јанковић и Бановић).

Мирослав Лазаревић је предложио да се чланарина према ЕСС уплати до 31. маја текуће године, како би се утврдио састав делагата Изборне скупштине. Предлог је усвојен једногласно. 

    Дат је предлог за измене Статута и састава Председништва ЕСС.

Предложено је да сваки клуб даје одређен број чланова у Председништво према броју чланова клуба, а свака секција по једног члана.

Донета је ОДЛУКА је да се сви предлози за измене Статута и састава Председништва доставе Председништву које ће донети одлуку и дати на усвајање Скупштини.

Одлучено је да се упути допис клубовима и секцијама да дају предлоге за председника ЕСС за наредни мандат.

2. Припреме за 20. Сусрете енигмата Србије

 

Председник Димовић је известио присутне о условима за одржавање СЕС.

Будући да су због епидемиолошке ситуације отежани услови за организацију Сусрета енигмата Србије предложено је да буде организовано барем неко једнодневно окупљање, на којем би осим скупштине ЕСС било одржано и такмичење у решавању загонетака. Уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала СЕС би били одржани током лета, у трајању од два или три дана.

Неки од предлога за место одржавање 20. СЕС били су Београд, Нови Сад, Смедерево, Тара.

3. Текућа питања

Мирослав Лазаревић је присутнима говорио о „загонетној суботи“ као Дану енигматике и о историјским разлозима за избор овог датума.  Пошто ове године загонетна субота пада на 13. март, дат је предлог да се тога дана окупе енигмати барем из Београда и симболично обележе овај битан датум.

Зоран Радисављевић је у свом допису предложио да се организује 2. Отворено првенство Србије у састављању загонетака у форми конкурса од четири кола.

На предлог председника Димовића донета је једногласна ОДЛУКА (Јанковић  и Бановић ниси били присутни) да домаћин овогодишњег првенства буде Сретен Перић и ЕС „Изазов“.

 

                                                                                        Жељко Димовић

                    председник Енигматског савеза Србије

Нема коментара: