субота, 29. јануар 2022.

Stižu nove uplate članarine za 2022.

Uplate Jovana Vukovića i Zorana Miloševića
 
Uplate Veroljuba Babića i Dragice i Voje Dodevskog

Uplate Vladimira Šarića za tri člana EK "Srem" i Krste Ivanova

недеља, 23. јануар 2022.

Puni se kasa ESS-a

Posle uplate članarine EK "Piramida" u iznosu od 7.500 dinara, članarinu ESS-u, platio je i Miroslav Lazarević za EK "Nova Zagonetka u iznosu od 5.000 dinara.

Pored ovih uplata članarine, EK "Piramida" je uplatila 15.000 dinara od Srpskog Telegrafa (za mesece avgust, septembar i oktobar 2021.) tako da sada ESS ima ukupno 27.500 dinara.

 

недеља, 16. јануар 2022.

ENIGMOINFORMATOR broj 2

Шимановци,

15. јануар 2022. године,

ЕНИГМОИНФОРМАТОР број 2 


 – ЕНИГМАТСКИМ КЛУБОВИМА, СЕКЦИЈАМА И ЧЛАНОВИМА

ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИПредседник Енигматског савеза Србије је путем Енигмоинформатора број 1 од 25. новембра 2021. године обавестио чланство о актуелним збивањима око пререгистрације у АПР–у, о обавези удружених клубова, секција и чланова да предложе своје кандидате за чланове Председништва ЕСС до 20. 12. 2021. године, као и да је објављен Гласник ЕСС број 38 за октобар 2021. године.

Наводимо списак предложених кандидата за чланове Председништва и њихове заменике:

ЕК «ПИРАМИДА» – Нови Сад – 2 члана и 2 замене:

ЈАНКОВИЋ Миле и РУДИЋ Иван, заменици ЦВЕТКОВИЋ Мирослав и ЧОЛАКОВИЋ Саша;

ЕД «Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ»– Сомбор – 2 члана и 2 замене:

ДИМОВИЋ Жељко и КАРНА Милош, заменици РАНЧИЋ Мирко и ИЛИЈАШЕВИЋ Зоран;

ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА» – Београд – 2 члана и 2 замене:

ЛАЗАРЕВИЋ Мирослав и СТЕВАНОВИЋ Милија, заменици ЛОЈАНИЦА Драган и ПАУНОВИЋ Момир;

ЕК «БОР» – Бор – 1 члан и 1 замена:

МАТИЋ Радомир, заменик ИВАНОВ Крста;

ЕК «ВАЉЕВО» – Ваљево – 1 члан и 1 замена:

БАБИЋ Верољуб, заменик ДОДЕВСКИ Воја;

ЕК «ИЗАЗОВ» – Лозница – 1 члан и 1 замена:

ПЕРИЋ Сретен, заменик МАРКОВИЋ Марко.

Удружење енигмата «ВУК КАРАЏИЋ» и Енигматски клубови «КИКИНДА», «НИШ» и «БРАНИЧЕВО» ће бити евентуално укључени у ЕСС, када Председништво размотри њихове пред-логе и захтевe или када уплате чланарину.

Према Статуту ЕСС (члан 19), трећи пасус: «ПРАВО УЧЕШЋА У РАДУ И ОДЛУЧИВАЊУ СКУПШТИНЕ ИМАЈУ СВИ ЧЛАНОВИ КОЈИМА ЈЕ ПРИЗНАТО ЧЛАНСТВО ДО 31. ЈАНУАРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ». Стога је потребно да се уплати чланарина за 2022. годину до 31. јануара ове године.

Обавештавамо вас да је број рачуна Енигматског савеза Србије код ОТП банке: 325 – 9500600039099 – 26 и да је потребно по члану уплатити чланарину од 500,00 динара. Појединац плаћа чланарину у висини од 1.000,00 динара. Уплату чланарине до 15. јануара 2022. године извршили су ЕК «ПИРАМИДА» и ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА».

Седница Председништва ЕСС би се одржала у фебруару у оквиру обележавања Дана енигмата Србије, 21. фебруара или 5. марта, када ове године пада Загонетна субота.

Користим ову прилику да енигматима Србије честитам Божић и пожелим све најбоље у Новој 2022. години.

Срдачан поздрав.

Председник ЕСС

Владимир Шарић

субота, 8. јануар 2022.

Dopis Predsedniku ESS-u, Vladimiru Šariću


 

Enigmatski klub "Piramida"

Novi Sad, 08.01.2022.

01/2022

 

Dopis Predsedniku ESS-a, Vladimiru Šariću

 

                                              EK "Piramida" je platila članarinu

Enigmatskog Saveza Srbije za 2022.godinu

 

Shodno članu 19. Statuta Enigmatskog Saveza Srbije (u kojem stoji da će učešće u radu Skupštine biti priznato članovima ESS-u koji su platili članarinu do 31.01. tekuće godine), donesenog na Izbornoj skupštini u Brzeću 28.08.2021. EK "Piramida" je izvršila uplatu 04.01.2022. u iznosu od 7.500 dinara za 15 članova,

Pošto je uplaćena članarina za 15 članova, EK "Piramida" ima pravo na 2 člana u predsedništvo ESS.

Dva člana koji će biti članovi Predsedništva ESS, su:

Mile Janković (zamenik Miroslav Cvetković)

i Ivan Rudić (zamenik Saša Čolaković)

EK "Piramida" prijavljuje u članstvo ESS-a za 2022. godinu, sledeće svoje članove:

 

1. Ivan Rudić

2. Mile Janković

3. Milutin Tepšić

4. Goran Topličević

5. Saša Čolaković

6. Miroslav Cvetković

7. Rešad Besničanin

8. Zoran Dragičević

9. Biljana Ćirković-Janković

10. Ana Janković

11. Aleksandar Janković

12. Mirjana Rudić

13. Dejan Rudić

14. Slobodan Đokić

15. Nemanja Đokić


Očekujemo da Predsednik ESS-a, shodno Statutu ESS-a, oformi novo Predsedništvo 01.02.2022. kada bude imao spisak svih onih koji su platili članarinu za 2022. godinu.

 

Predsednik EK "Piramida

Mile Janković